Czym są kody GTU?

Czym są kody GTU?

Od pewnego czasu każdy polski przedsiębiorca pilnuje (niczym mama cukierków na choince) nie tylko terminu dostarczenia faktur do księgowej, lecz także 25 dnia miesiąca. Dlaczego? Właśnie 25 dnia każdego miesiąca (a jeśli 25. wypada w dzień wolny od pracy, to w najbliższy po tym dniu dzień roboczy) należy wysłać plik JPK. Pamiętaj, w nowej strukturze JPK_V7 (JPK_V7M i JPK_V7K) oznaczenia kodów GTU są obowiązkowe! Ze skrótowców na G kojarzysz tylko GUS i GTA? Po lekturze niniejszego artykułu kody GTU nie będą miały przed Tobą tajemnic.

Czym są kody GTU?

Kody GTU to oznaczenia towarów i usług. Kodów jest 13, a każdy z nich wskazuje na przynależność do odpowiedniej kategorii towarowo-usługowej. Sprzedawany produkt lub świadczona usługa muszą być oznaczone odpowiednim kodem w pliku JPK_V7 od 1.10.2020r. Do plików JPK_V7 zaliczamy zarówno JPK_V7M (wysyłany co miesiąc), jak i JPK_V7K (wysyłany co kwartał).

Dlaczego wprowadzono kody GTU?

Kody GTU wprowadzono jako jeden z elementów uszczelniania polskiego systemu podatkowego w celu zmniejszenia luki VAT.

Jakich tworów i usług dotyczą kody GTU?

GTU 01 – napoje alkoholowe GTU 02 – paliwa GTU 03 – oleje opałowe i oleje smarowe GTU 04 – wyroby tytoniowe GTU 05 – odpady GTU 06 – urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich GTU 07 – oraz części samochodowe GTU 08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne GTU 09 – leki oraz wyroby medyczne GTU 10 – budynki, budowle i grunty GTU 11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych GTU 12 – usługi niematerialne, np. marketingowe, reklamowe GTU 13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Kto musi stosować kody GTU?

Obowiązek stosowania kodów GTU spoczywa na sprzedawcach towarów i usług, którzy są czynnymi płatnikami VAT i sprzedają towary lub usługi, dla których kody GTU są wymagane. Dotyczą one tych grup towarów i usług, które zostały uznane za szczególnie narażone na nadużycia podatkowe. Kody GTU muszą znaleźć się w pliku JPK_V7. Dotyczą one jedynie sprzedaży.

Uwaga: Nie wszystkie towary i usługi wymagają stosowania kodów GTU.

Czy nievatowiec musi używać kodów GTU?

Nie. Obowiązek stosowania kodów GTU nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących tylko i wyłącznie sprzedaż zwolnioną z podatku VAT.

Kiedy nie stosuje się kodów GTU?

Oznaczeń GTU nie stosuje się w JPK_V7M ani w JPK_V7K w przypadku transakcji: - zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej - zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej - zakupów dotyczących WNT, importu usług, dostawy, w której sporządzający JPK jest nabywcą i to on płaci podatek.

Gdzie podaje się kody GTU?

Kody GTU podaje się w odpowiednich polach struktury JPK_V7 (JPK_V7M i JKP_V7K). W plikach nie trzeba umieszczać informacji o wartości podatku. Jeśli dana faktura nie zawiera produktów ani usług wymagających kodu GTU, pole dot. kodu pozostawiamy puste. Nie wpisujemy w nie żadnych informacji typu: brak, nie posiada itp.

Czy kody GTU należy umieszczać na fakturach?

Nie. Nie ma obowiązku umieszczania kodów GTU na fakturach. Można je na nich umieszczać, ale nie trzeba.

Jak uzupełnić pole opisujące GTU w pliku JKP_V7?

Uwaga: W pliku JPK każda faktura ma tylko jedno pole przeznaczone na wpisanie kodów GTU.

Jak wpisać GTU w ewidencji, jeśli:

Faktura ma jedną pozycję, do której nie przypisano żadnego kodu GTU?

Wystarczy pominąć to pole – zostawić je puste.

Faktura ma kilka pozycji, a tylko jedna ma przypisany kod GTU?

Wybieramy kod GTU właściwy dla tej jednej pozycji i nim oznaczamy fakturę.

Faktura ma kilka pozycji, a każda przypisany inny kod GTU?

W ewidencji wypisujemy wszystkie kody GTU właściwe dla pozycji z danej faktury.

Program do faktur z obsługą kodów GTU

Wśród programów dla JDG, małych firm, mikroprzedsiębiorców, a także rozwiązań dla dużych i średnich firm są programy do obsługi sprzedaży z modułem do faktur i możliwością generowania plików JPK_V7 (JPK_V7M i JPK_V7K). Upewnij się, czy oprogramowanie dla firm, którego używasz pozwala wygenerować plik JPK_V7 i obsługuje kody GTU. Nawet, jeśli wysyłką Twoich JPK zajmuje się biuro księgowego, warto, abyś pliki mógł przygotować samodzielnie. Rozwiązania od BinSoft (abcFaktury, mpFaktura, mpFirma i abcMagazynu) pozwolą Tobie wygenerować JPK i wysłać do MF lub do Twojej księgowej wprost z programu. Masz pytania o obsługę JPK w programach dla firm? Napisz do nas.

Udostępnij