Pobierz program mpFirma

Program mpFirma dostępny jest dla systemów Windows oraz macOS.

mpFirma dla Windows

Pobierz v21.3.24 - dla Windows (32 / 64 bit)

mpFirma dla macOS (Catalina / Big Sur)

Pobierz v21.3.24 - dla macOS (64 bit - Catalina / Big Sur)

mpFirma dla macOS (Starsze wersje)

Pobierz v20.10.1 - dla macOS (32 bit - Starsze wersje)


Dla użytkowników macOS Catalina

Po aktualizacji systemu macOS do najnowszej wersji 10.15 możesz napotkać pewne problemy z działaniem naszej aplikacji. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak sobie z nimi poradzić.

Program mpFirma nie uruchamia się

Należy pobrać najnowszą wersję programu z linku powyżej i zainstalować ją. Jest to wersja 64-bitowa zgodna z najnowszą wersją macOS.

Przy każdym uruchomieniu programu trzeba go ponownie rejestrować (wypełniać formularz)

Wyłącz program. Przejdź do folderu: Folder domowy/BinSoft/mpFirma/Core lub Dokumenty/mpFirma/Core i usuń plik register.dat. Ponownie uruchom program i zarejestruj go.

Za każdym razem po uruchomieniu programu muszę otwierać bazę danych. Nie otwiera się automatycznie jak wcześniej.

Wyłącz program. Przejdź do folderu: Folder domowy/BinSoft/mpFirma/Core lub Dokumenty/mpFirma/Core i usuń plik dblist.dat oraz inne mające w nazwie dblist. Ponownie uruchom program. Uwaga! Jeśli korzystałeś ze zdalnych baz danych (MySQL, chmura bsxCloud) - będziesz musiał otworzyć je na nowo, wybierając Otwórz nową bazę danych.


Wersja dla systemu Windows automatycznie rozpoznaje rodzaj zainstalowanego systemu i instaluje program w wersji 32- lub 64- bitowej. Jeśli zatem pracujemy w Windows 64-bit, mpFirma będzie także w takiej wersji zainstalowana. Dzięki temu będzie wydajniejsza, a praca w niej znacznie przyjemniejsza.

Wymagania: Windows 8 lub nowszy, OS X 11.10 (Yosemite) lub nowszy; min. 4 GB RAM, min., 300 MB HDD, procesor Pentium 1 GHz

Lista zmian

Numery wersji programu mpFirma określają jednocześnie datę ich wydania, np. wersja 21.3.24 oznacza, że program został wydany 24 marca 2021 roku.

Wersja 21.1.25

 • [Sprzedaż] Dodano dodatkowe filtry - Magazyn, Grupa towarowa w Raport sprzedaży (Magazyn);
 • [Sprzedaż] Dodano możliwość wyświetlenia procedur JPK na wydruku dokumentów;
 • [Pracownicy] Dodano możliwość tworzenia reguł dla wniosków urlopowych;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość hurtowej modyfikacji daty dostawy;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość importu atrybutów dodatkowych;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość drukowania etykiet produktów;
 • [Zamówienia] Dodano obsługę nowego formatu zamówień dla serwisu Allegro;
 • [Zamówienia] Dodano obsługę nowego formatu zamówień dla serwisu eBay;
 • [Magazyn] Dodano możliwość wyświetlenia symboli produktów na wydruku dokumentów Spisu z natury i Inwentaryzacji;
 • [Magazyn] Dodano możliwość określania stanów minimalnych, optymalnych i maksymalnych dla każdego z magazynów;
 • [Korespondencja] Dodano możliwość drukowania etykiet korespondencji;
 • [CRM] Dodano możliwość tworzenia zadań z przypomnieniem;
 • [Wersje językowe] Dodano angielską wersję językową wydruku not korygujących, odsetkowych i obciążeniowych;
 • [Wersje językowe] Dodano angielską wersję językową wydruku wezwania do zapłaty;
 • [Rejestr pojazdów] Dodano możliwość tworzenia słownika Rodzaj pojazdu;
 • [Księgowość] Rozbudowano eksport dokumentów handlowych do programów Rachmistrz i Rewizor o kody GTU i procedury JPK;
 • [Serwis] Dodano nową klasyfikację - Rękojmia dla rewersów;
 • [Inne] Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 20.9.25

 • [macOS] Wsparcie dla silnika Metal w systemie macOS;
 • [Ogólne] Przyspieszono tworzenie nowych lokalnych baz danych;
 • [Ogólne] Przyspieszono ładowanie formularzy i widoków;
 • [Ogólne] Dodano moduły Wypożyczalnia, Umowy, Fitness Club, Projekty Geodezyjne w ramach licencji programu mpFirma i mpFaktura;
 • [Ogólne] Dodano możliwość wyboru wariantu programu oraz skórki przy pierwszym uruchomieniu;
 • [Ogólne] Poprawiono wyświetlanie listy użytkowników i wewnątrzfirmowego czatu;
 • [Ogólne] Dodano możliwość przesyłania zdjęć i załączników poprzez wbudowany czat;
 • [Ogólne] Poprawiono listę widoków Ulubionych i dodano możliwość ukrycia tego panelu;
 • [Ogólne] Dodano obsługę drukarek fiskalnych online (Novitus Online i Posnet online);
 • [Ogólne] Poprawiono kolorystykę dla niektórych skórek (głównie ciemnych);
 • [Ogólne] Poprawiono obsługę szablonów (np. szablonów wiadomości e-mail);
 • [Ogólne] Dodano efekt migania ikony programu w momencie nadejścia nowej wiadomości (gdy program jest zminimalizowany) (Windows);
 • [Ogólne] Dodano efekt wyświetlania wszystkich otwartych okien w pasku Windows;
 • [Ogólne] Dodano funkcję sprawdzania pisowni dla języka polskiego;
 • [Ogólne] Dodano możliwość podpisywania plików PDF podpisem kwalifikowanym;
 • [Ogólne] Dodano możliwość weryfikacji podpisu plików PDF;
 • [Wydruki] Poprawiono i rozbudowano obsługę mechanizmu szablonów w formacie HTML;
 • [Wydruki] Poprawiono wyświetlanie podglądu wydruków dla list rekordów czy wiadomości e-mail;
 • [Sprzedaż] Dodano obsługę JPK_V7M i JPK_V7K;
 • [Sprzedaż] Dodano nowe atrybuty JPK VAT;
 • [Sprzedaż] Dodano możliwość wprowadzania kodów GTU;
 • [Sprzedaż] Dodano obsługę oznaczeń procedur podatkowych;
 • [Sprzedaż] Dodano dwa szablony wydruku w formacie HTML;
 • [Sprzedaż] Dodano możliwość udostępniania dokumentów w oparciu o chmurę bsxCloud + opcja opłacania faktur przez klientów;
 • [Sprzedaż] Dodano możliwość wyświetlania dokumentów w formie kafelek;
 • [Sprzedaż] Dodano szybki podgląd dokumentu z listy dokumentów;
 • [Sprzedaż] Dodano możliwość tworzenia reguł dla paragonów;
 • [Sprzedaż] Dodano możliwość eksportu faktur sprzedaży do programu RAKS SQL;
 • [Kontrahenci] Możliwość wyświetlania listy kontrahentów w postaci kafelkowej;
 • [Kontrahenci] Możliwość wyświetlenia szybkiego podglądu do kontrahenta wprost z listy kontrahentów/faktur/zamówień itp;
 • [Magazyn] Dodano możliwość definiowania cech produktów w kontekście wybranej kategorii;
 • [Magazyn] Wprowadzono możliwość dodawania produktu do indeksu bezpośrednio z cennika dostawcy;
 • [Magazyn] Dodano możliwość wyświetlenia wartości spisu z natury w widoku Inwentaryzacje i spisy;
 • [Magazyn] Dodano możliwość wyświetlenia kodu kreskowego i zdjęcia na etykietach produktów;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość udostępniania zamówień w oparciu o chmurę bsxCloud + opcja opłacania zamówień przez klientów;
 • [Zamówienia] Dodano szybki podgląd zamówienia z poziomu listy dokumentów;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość wyświetlania listy zamówień w postaci kafelkowej;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość uwzględniania wybranych stanów minimalny/optymalny/maksymalny podczas dodawania produktów do listy do zamówienia;
 • [Oferty] Dodano możliwość udostępniania ofert w oparciu o chmurę bsxCloud + opcja wyboru wariantu oferty i opłacenia wariantu przez klienta;
 • [Oferty] Dodano możliwość zdefiniowania wybranego wariantu oferty i utworzenia dokumentu handlowego z wybranego wariantu;
 • [Oferty] Dodano możliwość tworzenia oddzielnych reguł dla ofert wychodzących i przychodzących;
 • [Oferty] Dodano nowy status Odrzucona;
 • [Projekty] Możliwość wyświetlania Timeline (Linia czasu) dla projektów;
 • [Projekty] Możliwość wyświetlania projektów w postaci kafelkowej i podziału na kolumny (etykiety);
 • [Projekty] Dodano możliwość dodawania zdjęć i załączników w tablicy;
 • [CRM] Możliwość wyświetlania zadań w postaci kafelkowej i podziału na kolumny (etykiety);
 • [CRM] Ukrycie podzadań; Podzadania wyświetlają się jako zadania dla użytkowników, dla których zostały przekazane;
 • [CRM] Poprawiono wyświetlanie kalendarzy, w tym obsługa zadań całodniowych;
 • [CRM] Dodano możliwość odwoływania się do imienia, nazwiska i innych danych klienta w momencie wysyłki kampanii;
 • [Baza wiedzy] Dodano możliwość nadawania uprawnień dla użytkowników w module Baza wiedzy;
 • [Integracje] Poprawiono integrację z usługą Allegro;
 • [Integracje] Dodano możliwość wyboru magazynu w integracji z Allegro;
 • [Integracje] Poprawiono integrację z PrestaShop;
 • [Inne] Dodano możliwość definiowania otrzymywanych powiadomień (np. powiadomienie o zalogowaniu innego użytkownika);
 • [Inne] Poprawiono zapamiętywanie ostatnio zalogowanego użytkownika dla wybranej bazy danych;
 • [Inne] Dodano funkcję zapamiętywania wielkości i położenia okien formularzy;
 • [Inne] Rozbudowano funkcjonalność wersji językowych;
 • [Inne] Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 20.4.9

 • [Poczta e-mail] Poprawiono obsługę skrzynek pocztowych (IMAP/SMTP);
 • [Poczta e-mail] Dodano obsługę detekcji ustawień skrzynek pocztowych;
 • [Poczta e-mail] Dodano możliwość określania uprawnień do poszczególnych skrzynek;
 • [Poczta e-mail] Dodano możliwość definiowania indywidualnych stopek dla użytkowników;
 • [Poczta e-mail] Dodano obsługę grupowania wiadomości w tematy;
 • [Poczta e-mail] Dodano obsługę zgłoszeń dla skrzynek email (tickety);
 • [Zamówienia] Dodano możliwość aktualizowania cen na podstawie ofert, innych zamówień, dok. handlowych;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość wystawienia dokumentu powiązanego;
 • [Zamówienia] Dodano obsługę nowego formatu zamówień dla serwisu Cdiscount;
 • [Oferty] Dodano możliwość aktualizowania cen na podstawie ofert, innych zamówień, dok. handlowych;
 • [Faktury] Dodano możliwość aktualizowania cen na podstawie ofert, innych zamówień, dok. handlowych;
 • [Faktury] Dodano możliwość wybrania źródła płatności przy automatycznym tworzeniu dokumentów kasowych;
 • [Faktury] Dodano możliwość generowania raportu sprzedaży dla kontrahenta;
 • [Faktury] Dodano możliwość hurtowej aktualizacji danych sprzedawcy;
 • [Faktury] Dodano reguły CRON: Dokumenty przed terminem;
 • [Faktury] Dodano filtr Grupa towarowa w widoku Pozycje z dokumentów;
 • [Dokumenty magazynowe] Dodano możliwość generowania listu przewozowego na podstawie dokumentu magazynowego;
 • [Kontrahenci] Dodano możliwość hurtowej modyfikacji indywidualnych kont bankowych (sprzedaży);
 • [Projekty] Dodano możliwość podpinania dokumentów magazynowych do projektów;
 • [Korespondencja] Dodano możliwość określenia waluty i wartości dla dokumentu handlowego;
 • [Wyciągi bankowe] Poprawiono eksport przelewów do formatu ELIXIR
 • [Eksport] Poprawiono eksport dokumentów do programu Comarch Optima;
 • [Synchronizacje] Poprawiono synchronizację z WooCommerce, PrestaShop, Magento, Shoper;

Wersja 20.2.6

 • [Terminale płatnicze] Rozszerzono obsługę terminali płatniczych;
 • [Integracje] Poprawiono integrację ze sklepami Shoper;
 • [Integracje] Poprawiono integrację z usługą Allegro;
 • [System] Poprawiono możliwość definiowania domyślnych drukarek dla każdego z typów dokumentów;
 • [System] Dodano możliwość definiowania domyślnej drukarki dla wydruku etykiet;
 • [System] Poprawiono obsługę usługi bsxBackup;
 • [Faktury] Dodano możliwość drukowania etykiet produktów;
 • [Faktury] Dodano raport Produkty - Kody CN/Kraj pochodzenia;
 • [Dokumenty magazynowe] Dodano możliwość drukowania etykiet produktów;
 • [Kontrahencie] Dodano możliwość wybrania domyślnego kontaktu;

Wersja 19.12.9

 • [Cenniki] Dodano możliwość generowania cenników na podstawie innych cenników (rabatowych);
 • [CRM] Dodano podsumowanie w kampaniach CRM;
 • [JPK] Dodano obsługę JPK FA (v3);
 • [Allegro] Dodano obsługę nowego API Allegro (REST API);
 • [bsxEDI] Dodano możliwość wysyłki dokumentów do księgowości poprzez bsxEDI;
 • [Import] Dodano obsługę nowego formatu zamówień dla eBay;
 • [System] Poprawiono obsługę map i wyznaczanie tras;
 • [System] Poprawiono integrację z SMS API (2Way);
 • [System] Dodano możliwość definiowania domyślnych drukarek dla każdego z typów dokumentów;
 • [Wyciągi bankowe] Dodano obsługę importu wyciągów bankowych w formacie XLS/CSV dla banku BNP Paribas Bank Polska;
 • [Wyciągi bankowe] Dodano obsługę importu wyciągów bankowych w formacie MT940 dla mBank Korporacje;
 • [Wyciągi bankowe] Poprawiono import danych w formacie CSV dla banku PKO BP
 • [Faktury] Dodano możliwość hurtowej modyfikacji opiekuna dokumentu;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość hurtowej modyfikacji opiekuna dokumentu;
 • [Projekty] Dodano nowy status projektu (Przygotowany);
 • [Magazyn] Dodano możliwość hurtowej modyfikacji minimalnej marży dla produktów;
 • Poprawiono wydajność programu;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 19.10.8

 • [macOS] Wersja 64-bitowa na macOS (ze wsparciem dla macOS Catalina);
 • [macOS] Obsługa ciemnego motywu w systemie macOS;

Wersja 19.10.3

 • [bsxBackup] Dodano obsługę nowej usługi bsxBackup - automatyczne kopie bezpieczeństwa w chmurze;
 • [bsxEDI] Rozbudowano usługę bsxEDI o wysyłkę zamówień i ofert;
 • [bsxCloud] Dodano możliwość podglądu wykorzystania (zajętości) usługi bsxCloud;
 • [System] Dodano możliwość weryfikacji firm w systemie VIES;
 • [System] Dodano możliwość weryfikacji statusu podatkowego firm w systemie VAT (podatnik czynny);
 • [System] Dodano możliwość weryfikacji numerów kont bankowych kontrahentów (biała lista podatników VAT);
 • [System] Dodano możliwość tworzenia szablonów wydruków w języku HTML;
 • [System] Poprawiono obsługę terminali płatniczych (wydruk potwierdzeń na drukarkach fiskalnych);
 • [System] Dodano możliwość tworzenia słownika rodzaju gwarancji;
 • [System] Dodano nową akcję w regułach - automatyczne dodanie wygenerowanego dokumentu PDF do załączników;
 • [System] Dodano pole IDN w danych firmy i kontrahentach;
 • [Narzędzia] Dodano możliwość odświeżenia rezerwacji wszystkich produktów na magazynie;
 • [Relacje] Dodano możliwość powiązania kampanii z dokumentami;
 • [Relacje] Dodano możliwość powiązania korespondencji z dokumentami;
 • [Integracje] Dodano obsługę przesyłek zagranicznych w Furgonetce;
 • [Załączniki] Automatyczne podpinanie załączników dodawanych do faktur, zamówień, ofert itp. z wybranym kontrahentem;
 • [Płatności] Dodano możliwość podpinania zamówień i ofert pod przelewy;
 • [Płatności] Dodano inteligentne rozliczanie płatności;
 • [Płatności] Dodano obsługę metody Split payment w rozliczeniu sprzedaży i zakupu dla transakcji bankowych;
 • [Płatności] Rozszerzono wydruk listy transakcji bankowych;
 • [Drukarki fiskalne] Poprawioną obsługę drukarek fiskalnych dla macOS;
 • [Magazyn] Dodano Raport dokumentu dla dokumentów magazynowych;
 • [Magazyn] Dodano możliwość przypisania produktu do grupy towarowej na etapie wprowadzania dokumentu przyjęcia;
 • [Magazyn] Dodano możliwość określenia miejsca składowania produktu na etapie wprowadzania dokumentu przyjęcia;
 • [Magazyn] Dodano nowe uprawnienia dotyczące dokumentów magazynowych;
 • [Cenniki] Dodano możliwość automatycznego importu cenników dostawców;
 • [JPK] Dodano obsługę JPK VAT v2;
 • [Faktury] Dodano nową metodę rozliczania faktur - Split payment - podzielona płatność;
 • [Faktury] Dodano możliwość wysłania linku do podglądu faktury (w usłudze bsxCloud);
 • [Noty] Dodano możliwość wystawiania dokumentów podobnych/powiązanych w notach obciążeniowych;
 • [Księgowość] Dodano eksport dokumentów handlowych do programu Symfonia;
 • [Zamówienia] Dodano nowe rodzaje statusów dla zamówień przychodzących i wychodzących;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość prostego definiowania cen dla produktów (zerowanie, nadawanie rabatu, średnie, ostatnie ceny zakupu itp.);
 • [Zamówienia] Dodano możliwość automatycznego przypisania dostawcy z najniższą ceną do produktu na zamówieniu wychodzącym;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość automatycznego oznaczania zamówienia jako Zrealizowane/Częściowo zrealizowana w momencie wystawiania dokumentu handlowego;
 • [Oferty] Dodano możliwość utworzenia cennika dostawcy na podstawie oferty przychodzącej;
 • [Projekty] Dodano możliwość podpinania ofert do projektów;
 • [Serwis] Dodano obsługę nowych reguł dla zgłoszeń serwisowych;
 • [Kontrahenci] Dodano pole Osoba odbierająca dokumenty w kontrahentach;
 • [Korespondencja] Dodano możliwość wystawiania dokumentów podobnych/powiązanych w korespondencji;
 • [Wersje językowe] Dodano czeską i słowacką wersję językową dokumentów magazynowych, zamówień, ofert i dokumentów handlowych;
 • Poprawiono wydajność programu;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 19.6.13

 • [Raporty] Dodano nowe raporty i zestawienia;
 • [Wyciągi bankowe] Dodano obsługę importu nowych wariantów plików MT940;
 • [System] Dodano nowe możliwości synchronizacji (np. automatyczny import wyciągów, zamówień itp. - z plików);
 • [System] Dodano obsługę importu plików poprzez przeciągnij/upuść;
 • [System] Dodano import kursów walut z Ceska Narodni Banka;
 • [System] Dodano nowe wersje językowe: czeski i słowacki;
 • [System] Dodano obsługę nowych sposobów drukowania kopert;
 • [System] Obsługa drukarek fiskalnych podłączonych poprzez Bluetooth;
 • [System] Dodano możliwość zabezpieczenia kopii bezpieczeństwa hasłem;
 • [System] Dodano możliwość przypomnienia hasła dla konta użytkownika;
 • Poprawiono wydajność programu;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 19.1.15

 • [Kontrahenci] Zarządzanie zgodami kontrahentów;
 • [Kontrahenci] Możliwość tworzenia potwierdzenia sald dla kontrahentów;
 • [Zamówienia] Dodatkowe statusy określające gotowość pozycji do przekazania do produkcji, dok. magazynowego itp.;
 • [Magazyn] Nowe okno podsumowania obrotów magazynowych;
 • [Wyciągi bankowe] Obsługi Split Payments;
 • [System] Możliwość definiowania formatu zapisu plików PDF;
 • [System] Możliwość definiowania domyślnej drukarki dla dokumentów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 18.11.9

 • [Ogólne] Nowe ikony i elementy graficzne;
 • [Ogólne] Nowy sposób wyświetlania niektórych rekordów w postaci kafelek;
 • [CRM] Nowy sposób prezentacji zdarzeń;
 • [CRM] Nowa zakładka Tablica;
 • [Projekty] Dodano obsługę Zdarzeń i Tablicy;
 • [Wyciągi bankowe] Poprawiony import danych w formacie MT940 dla mBanku;
 • [Zamówienia] Nowe statusy w obsłudze zamówień;
 • [Sprzedaż] Import dokumentów handlowych w formacie XML KamSoft-u;
 • [Uprawnienia] Rozszerzono obsługę uprawnienia związanego z ukrywaniem cen zakupu;

Wersja 18.10.5

 • [bsxEDI] System bezpiecznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami (faktury, zamówienia, oferty) BETA;
 • [Płatności] Obsługa terminali płatniczych;
 • [Integracje] Rozszerzono obsługę integracji ze sklepami Shoplo i Shoper;
 • [Import] Dodano możliwość importu danych z zewnętrznych baz programów MP/ABC;
 • [Ogólne] Możliwość ukrywania werszy w widokach (faktury, kontrahenci, zamówienia itp.);
 • [Ogólne] Dodatkowe możliwości definiowania uprawnień (m.in. rozdzielenie dokumentów sprzedaży i zakupu);
 • [Ogólne] Dodatkowy filtr dla pól z datą Do dzisiaj;
 • [Ogólne] Poprawiona obsługa map i wyznaczania tras;

Wersja 18.8.21

 • [Magazyn] Możliwość tworzenia usług przypisanych do określonego magazynu;
 • [Magazyn] Możliwość odkrycia kolumn pokazujących średnią cenę zakupu i sprzedaży produktów;
 • [Oferty] Możliwość wyświetlenia marży i zysku na pozycjach w ofertach i na całych ofertach;
 • [Import danych] Dodano możliwość importu danych z programów Subjekt GT (dokumenty handlowe, magazynowe, indeks produktów, stany magazynowe, baza kontrahentów);
 • [KP/KW] Wprowadzono zatwierdzanie dokumentów kasowych KP/KW i blokowanie zmian po wygenerowaniu raportu kasowego;
 • [Integracje] Rozszerzono obsługę importu zamówień z Baselinker (CSV);
 • [Integracje] Rozszerzono obsługę importu zamówień z Amazon (CSV);
 • [Integracje] Rozszerzono obsługę integracji ze sklepami Shoper;

Wersja 18.6.28

 • [Ogólne] Nowy kreator tworzenia baz danych;
 • [JPK] Możliwość wysyłania JPK-FA i JPK-MAG do Urzędu Skarbowego wprost z programu;
 • [JPK] Nowe atrybuty możliwe do dodania do faktur w związku z JPK-VAT i JPK-FA;
 • [Sprzedaż] Możliwość drukowania NIP-u nabywcy na drukarkach fiskalnych;
 • [Sprzedaż] Możliwość wystawienia zaliczki i korekty z okna kreatora wystawiania dokumentu;
 • [Płatności] Nowy kreator rozliczania płatności kontrahentów;
 • [Urządzenia fiskalne] Nowy moduł obsługi urządzeń fiskalny (zgodny z bsxPrinter 2);

Wersja 18.6.5

 • [Ogólne] Możliwość scalanie dowolnych wydruków w jeden plik PDF;
 • [Ogólne] Możliwość scalanie dowolnych zewnętrznych plików PDF;
 • [Ogólne] Możliwość generowania zabezpieczonych przed odczytem plików PDF (zabezpieczenie hasłem);
 • [Sprzedaż] Możliwość wystawiania paragonów-marża;
 • [Zamówienia] Możliwość oznaczania pozycji na zamówieniach Gotowych do realizacji;
 • [Magazyn] Poprawiona obsługa uprawnień dostępu do magazynów;
 • [Magazyn] Poprawiona obsługa numerów seryjnych przypisywanych do produktów;
 • [JPK] Możliwość generowania plików JPK dla wybranych oddziałów;
 • [System] Zmieniony sposób hash-owania haseł w bazie danych;
 • [System] Funkcja wymuszenia stosowania haseł dla wszystkich użytkowników, haseł odpowiednio złożonych oraz cyklicznie zmienianych;
 • [System] Obsługa szyfrowanych załączników z kluczem zapisanym w bazie lub lokalnie (algorytm AES256);
 • [System] Obsługa szyfrowanych plików PDF;
 • [System] Funkcja anonimizacji informacji o kontrahencie;
 • [System] Funkcja eksportu Kopii danych dla kontrahenta;

Wersja 18.4.3

 • [JPK] Wysyłka dokumentów JPK do MF (BETA);
 • [JPK] Podpisywanie JPK podpisem elektronicznym (BETA);
 • [JPK] Podpisywanie JPK profilem zaufanym;
 • [Sprzedaż] Możliwość hurtowego nadawania cen produktów (ceny zakupu, średnie, wg. cennika, wg. mnożnika itp.)'
 • [Sprzedaż] Wprowadzono dodatkowe filtry w różnych raportach sprzedaży;
 • [Sprzedaż] Możliwość blokowania sprzedaży dla kontrahentów wzgl. różnych kryteriów;
 • [Sprzedaż] Możliwość tworzenia reguł polegających na scalaniu dokumentów PDF w różnych sytuacjach;
 • [Sprzedaż] Możliwość tworzenia reguł polegających na wydruku dodatkowych dokumentów PDF w momencie wydruku faktury;
 • [Magazyn] Możliwość określania dostawców do produktów, ustawiania domyślnego dostawcy;
 • [Magazyn] Możliwość importowania cenników od różnych dostawców, w tym importowania online;
 • [Magazyn] Możliwość definiowania czasu dostaw od różnych dostawców;
 • [Zamówienia] Możliwość hurtowego nadawania cen produktów (ceny zakupu, średnie, wg. cennika, wg. mnożnika itp.);
 • [Zamówienia] Możliwość definiowania dostawcy dla pozycji w zamówieniach wychodzących;
 • [Zamówienia] Możliwość rozbijania zamówień wychodzących na kilka zamówień do różnych dostawców;
 • [Zamówienia] Możliwość tworzenia zamówień wychodzących do dostawców, na podstawie zamówień przychodzących względem zapotrzebowania produktów (z uwzględnieniem stanów minimalnych, optymalnych i aktualnych);
 • [Zamówienia] Możliwość niezależnego tworzenia szablonów dla zamówień wychodzących i przychodzących;
 • [Zamówienia] Możliwość niezależnego tworzenia reguł dla zamówień wychodzących i przychodzących;
 • [Oferty] Możliwość określania ofert jako specjalne, nie traktowane jako cenniki dla klientów;
 • [Oferty] Możliwość hurtowego nadawania cen produktów (ceny zakupu, średnie, wg. cennika, wg. mnożnika itp.);
 • [Delegacje] Przebudowany moduł delegacji; pełna obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
 • [Allegro] Wysyłanie informacji o numerze listu przewozowego do Allegro;
 • [Paczkomaty] Możliwość zamówienia kuriera do przesyłek Paczkomatowych;
 • [CRM] Nowe raporty dla modułu CRM;
 • [Eksport] Eksport faktur do formatu Kamsoft;
 • [Eksport] Eksport faktur sprzedaży/zakupu/kosztowych do systemu księgowego mKsiegowa;
 • [Eksport] Eksport faktur sprzedaży/zakupu/kosztowych do systemu księgowego Fakt;
 • [Import] Dodano obsługę importu wyciągów bankowych z kolejnych banków;
 • [Import] Poprawiony import danych z formatu Excela (XLS, XLSX), w tym automatyczne wykrywanie danych;
 • [Rezerwacje] Poprawione rezerwacja, uwzgędniające dokumenty na których w danej chwili się pracuje;
 • [System] Dynamiczne wyświetlanie powiadomienia o ilości relacji dodanych do danego dokumentu;
 • [System] Możliwość szyfrowania tworzonych kopii bezpieczeństwa;
 • [System] Możliwość wymuszenia różnych opcji związanych z bezpieczeństwem haseł;

Wersja 18.1.24

 • [Przesyłki] Dodano obsługę Furgonetka.pl;
 • [Magazyn] Dodano możliwość określania cen zakupu/sprzedaży dla dokumentów WZ/PZ/MM/RW itp.
 • [Magazyn] Dodano możliwość zarządzania numerami seryjnymi do produktów;
 • [Import] Dodano możliwość importu danych z programów iBiznes;
 • [Import] Rozbudowano możliwość importu danych z programów FitFaktura/Fama (obsługa magazynów);
 • [Import] Poprawiono import wyciągów MT940;
 • [Eksport] Dodano eksport przelewów do formatu RaiffeisenBank (Polecenia krajowe PLI);
 • [Sprzedaż] Dodano opcję łatwego drukowania duplikatów do dokumentów;
 • [Sprzedaż] Dodano funkcję grupowania produktów na dokumencie lub na poziomie wydruku;
 • [Sprzedaż] Dodano okno Historii sprzedaży i kolejek;
 • [Oferty] Dodano funkcję duplikacji katalogów;
 • [Raporty] Poprawiono okno Raportów i zestawień; Dodano nowe zestawienia, dodano wykresy do wielu raportów;
 • [Poczta] Dodano obsługę skrzynek pocztowych bez wymaganej autoryzacji;
 • [Integracje] Dodano integrację ze sklepami ClickShop;
 • [System] Poprawiono obsługę edycji rekordów inline;
 • [System] Dodano funkcję blokowania dostępu do rekordów edytowanych w tym samym czasie przez innych użytkowników;
 • [System] Wbudowano przeglądarkę plików graficznych PNG, JPG, GIF, PNG;
 • [System] Wbudowano przeglądarkę plików PDF;
 • [System] Poprawiono kolorystykę w różnych ciemnych skórkach;
 • [System] Poprawiono stabilność programu i usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 17.12.15

 • [Import] Dodano obsługę importu bazy danych z programu Fit Faktura;
 • [Import] Dodano możliwość importu danych z plików CSV poprzez ich przeciągnięcie do odpowiedniego okna programu;
 • [Eksport] Poprawiono eksport dokumentów do programów Comarch Optima;
 • [Sprzedaż] Poprawiono generowanie kompensat;
 • [Sprzedaż] Poprawiono obliczanie marży przy produktach złożonych;
 • [Sprzedaż] Dodano pole z datą weryfikacji faktury w bazie VAT/VIES i przycisk Weryfikacji;
 • [Zakup] Wprowadzono domyślne wydruki dokumentów przyjęcia jako wydruk do faktur zakupowych;
 • [Zakup] Dodano pole z datą weryfikacji faktury w bazie VAT/VIES i przycisk Weryfikacji;
 • [Zamówienia] Poprawiono import pozycji przy obsłudze wielu firm;
 • [Projekty] Dodano możliwość tworzenia listy etapów i podpinania ich pod projekty;
 • [Magazyn] Dodano widok magazynów z innych oddziałów jako magazyn docelowy w dokumentach MM;
 • [Magazyn] Dodano możliwość dodania produktów złożonych i zestawów do dokumentów magazynowych;
 • [Magazyn] Dodano możliwość importu dokumentów magazynowych w XML;
 • [Remanenty] Dodano możliwość generowania spisów z natury i remanentów z rozbiciem pozycji na różne ceny zakupu;
 • [Wyciągi bankowe] Poprawiono importy wyciągów bankowych;
 • [Oferty] Poprawiono wydruki ofert;
 • [Synchronizacje] Poprawiono synchronizację z kalendarzami Google
 • [Synchronizacje] Poprawiono synchronizację z WooCommerce;
 • [Weryfikacja VAT/VIES] Dodano historię weryfikacji numerów w bazach VAT i VIES;
 • [JPK] Poprawiono generowanie plików JPK (FA, VAT, MAG);
 • [JPK] Dodano Archiwum dokumentów JPK;
 • [JPK] Dodano Edytor plików JPK;
 • [JPK] Dodano wstępną implementację JPK VAT 3;
 • [JPK] Dodano Edytor atrybututów JPK i możliwość ich podpinania w dokumentach handlowych;
 • [Dokumenty KP/KW] Poprawiono przenoszenie danych z dokumentów handlowych do wystawianych KP/KW;
 • [Wezwanie do zapłaty] Zmieniono wydruk wezwania do zapłaty na tworzenie dokumentu Wezwania do zapłaty (historia wezwań);
 • [Produkcja] Poprawiono moduł Produkcji (tworzenie wspólnych dokumentów magazynowych dla wielu zleceń);
 • [Wyślij do księgowości] Dodano możliwość automatycznego wygenerowania i dołączenia plików JPK wysyłanych do księgowości;
 • [Poczta] Dodano obsługę Przeciągnij/Upuść załączników w wiadomościach e-mail;
 • [Raporty] Poprawiono generowanie raportów (rejestrów sprzedaży);
 • [Raporty] Dodano nowy raport Towary w drodze;
 • [Relacje] Dodano możliwość drukowania dokumentów z poziomu okna relacji;
 • [Załączniku] Zmieniono wygląd okna załączników - wyświetlanie miniaturek i funkcje: Kopiuj/Wklej oraz "Przeciągnij i upuść";
 • [System] Poprawiono obsługę bazy GUS/CEIDG;
 • [System] Dodano obsługę funkcji Kopiuj/Wklej w galeriach zdjęć i załącznikach;
 • [System] Dodano obsługę Przeciągnij/Upuść w galeriach zdjęć i załącznikach;
 • [System] Dodano funkcję szybkiego czyszczenia wszystkich filtrów;
 • [System] Dodano funkcje tworzenia Ulubionych widoków;
 • [System] Poprawiono obsługę plików CSV;

Wersja 17.11.14

 • [Sprzedaż] Poprawiono generowanie kompensat;
 • [Sprzedaż] Dodano nowe możliwości w hurtowych modyfikacjach dokumentów handlowych;
 • [Zamówienia] Dodano import i eksport pozycji na zamówieniu z programu WF-MAG;
 • [Zamówienia] Dodano możliwość importu zamówień z dowolnych plików CSV/TXT lub baz danych;
 • [Magazyn] Dodano możliwość określenia uprawnień dla poszczególnych magazynów;
 • [Magazyn] Dodano możliwość drukowania etykiet produktów na drukarkach etykiet;
 • [Magazyn] Dodano wyświetlanie powiadomień o przekroczeniu minimalnego stanu produktów;
 • [Płatności] Poprawiono wyświetlanie okna wpłaty podczas podpinania wpłat w dokumentach handlowych;
 • [Powiadomienia] Dodano okno wyświetlania i wprowadzania powiadomień SMS;
 • [Raporty] Dodano nowe raporty w narzędziu Raporty i statystyki;
 • [System] Przyspieszono wyświetlanie galerii zdjęć i zmniejszono zużycie pamięci;
 • [System] Poprawiono obsługę załączników;
 • [System] Dodano możliwość zapisywania schematów przy importach z plików CSV/TXT i baz danych;
 • [System] Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK-VAT;
 • [System] Dodano obsługę systemu macOS High Sierra
 • [System] Przyspieszono ładowanie formularzy;
 • [System] Przyspieszono ładowanie widoków;

Wersja 17.7.3

 • [Poczta] Wprowadzono obsługę skrzynek pocztowych (IMAP, POP3);
 • [Poczta] Wprowadzono możliwość określania stopek dla wiadomości e-mail;
 • [Poczta] Wprowadzono możliwość dodawania załączników do wiadomości e-mail;
 • [Poczta] Wprowadzono funkcję łączenia wiadomości w wątki;
 • [Ogólne] Dodano podświetlanie filtrów i wyszukiwarki w przypadku braku rekordów spełniających te warunki;
 • [Zamówienia] Dodano import zamówień z serwisu ShopGold;
 • [Zamówienia] Dodano import pozycji na zamówieniach z programu WF-MAG;
 • [Zamówienia] Dodano eksport pozycji z zamówień do formatów CSV i XML;
 • [Korespondencja] Poprawiono obsługę korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • [Sprzedaż] Dodano obsługę eksportów dokumentów handlowych do programu ComarchEDI;

Wersja 17.5.24

 • [Ogólne] Możliwość ustalenia kolejności pozycji na wydrukach dokumentów;
 • [Ogólne] Możliwość wyszukiwania na listach produktów w dokumentach;
 • [Ogólne] Wizualizacja wymaganych pól, filtrów, pól wyszukiwania itp.;
 • [Ogólne] Możliwość ukrywania prawego panelu z narzędziami wyświetlanego w różnych miejscach programu;
 • [Ogólne] Możliwość rozszerzenia listy produktów w dokumentach skrótem klawiszowym oraz zapamiętywania związanego z tym ustawienia;
 • [Ogólne] Możliwość wyświetlenia zdjęć do produktów w indeksie mag., dok. handlowych, ofertach itp.;
 • [Sprzedaż i zakup] Możliwość wyświetlenia na widoku dokumentów handlowych kolumny ukazującej podpięte dokumenty magazynowe (i analogicznie w dokumentach magazynowych);
 • [Sprzedaż] Możliwość przeliczenia pozycji na dok. handlowych przy zmianie waluty;
 • [Sprzedaż] Możliwość wyświetlenia tylko zmienionych pozycji na fakturach korygujących;
 • [Oferty] Możliwość tworzenia ofert wariantowych;
 • [Oferty] Możliwość tworzenia katalogów i cenników;
 • [Magazyn] Narzędzie do hurtowej aktualizacji informacji o produktach;
 • [Magazyn] Narzędzie do hurtowej aktualizacji cen (ręcznej lub na podstawie plików CSV lub Excel);
 • [Magazyn] Możliwość definiowania dostawców do produktów;
 • [Rejestr pojazdów] Możliwość generowania ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówka);
 • [Projekty] Możliwość powiązania projektu z kampanią;
 • [CRM] Możliwość powiązania poszczególnych pracowników z kampanią;
 • [CRM] Możliwość duplikacji kampanii;
 • [Zamówienia] Dodano import zamówień z serwisu Cdiscount;
 • [Książka korespondencji] Możliwość przekazywania korespondencji pomiędzy oddziałami w firmie;
 • Nowość Nowe narzędzie do wysyłania wszystkich wymaganych dokumentów do swojej księgowości (eksport wszystkich faktur, zestawienie dokumentów w wybranym formacie itp.);

Wersja 17.4.4

 • [Eksport] Możliwość eksportu dokumentów handlowych do programów WAPRO Kaper i WAPRO Fakir;
 • [Planowanie] Możliwość określania planów do wykonania (na dowolne okresy, pracowników itp.);
 • [Sprzedaż] Możliwość wystawiania zbiorczych korekt;
 • [Sprzedaż] Możliwość określenia odbiorcy i płatnika w dokumentach handlowych, zamówieniach, ofertach;
 • [Sprzedaż] Możliwość podejrzenia historii cen danego produktu;
 • [CRM] Możliwość wprowadzania szybkich zdarzeń;
 • [CRM] Możliwość wyodrębnienia okna z kalendarzem;
 • [CRM] Możliwość słownikowego definiowania rodzajów zadań i zdarzeń;
 • [Serwis] Możliwość generowania dokumentów magazynowych bezpośrednio z rewersu;
 • [Korespondencja] Możliwość dodania dekretacji;
 • [Korespondencja] Możliwość generowania raportu (dziennnego, miesięcznego)
 • [Zamówienia] Możliwość generowania dokumentów magazynowych;
 • [Zamówienia] Możliwość generowania raportu zestawienia produktów;
 • [Zamówienia] Możliwość wprowadzenia numeru obcego zamówienia;
 • [Magazyn] Możliwość tworzenia cenników zakupu;
 • [Magazyn] Rozbudowa cenników i możliwość określania narzutów na grupy produktowy i indywidualne produkty;
 • [Magazyn] Możliwość błyskawiczonego określania cen produktów dla danego cennika;
 • [Magazyn] Możliwość wyświetlenia dostępnych ilości produktów złożonych;
 • [Magazyn] Możliwość zarządzania rezerwacjami produktów;
 • [Interfejs] Możliwość przewijania panelu z filtrami;
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania lewego panelu menu (CMD+M);
 • [Interfejs] Możliwość ukrywania prawego panelu w oknie głównym;
 • [Interfejs] Nowe menu Skróty zapewniające dostęp do opcji z panelu Przyciski szybkiego uruchamiania;
 • [Integracje] Integracje ze sklepami Shoper, AtomStore, PrestaShop, WooCommerce, Sklepicom Pro;
 • [Integracje] Integracja z bramką SMSLabs.pl;
 • [Integracje] Automatyczny import danych z eBay;
 • [Inne] Możliwość tworzenia buforów z zaznaczonymi rekordami;
 • [Inne] Narzędzia do hurtowych modyfikacji w dok. handlowychm, zamówieniach, ofertach, indeksie produktów itp.;
 • [Inne] Możliwość kopiowania i wklejania pozycji pomiędzy dok. handlowymi, ofertami, zamówieniami itp.;
 • [Inne] Możliwość zaznaczenia kilku kategorii i wyświetlenia elementów należąych do ich sumy;
 • [Inne] Możliwość określania alternatywnych nazw dla innych wersji językowych;
 • [Inne] Rozbudowa mechanizmów reguł o możliwość tworzenia niefiskalnych wydruków;
 • [Inne] Możliwość drukowania kopii paragonu;
 • [Inne] Możliwość dodawania pozycji do dok. handlowego bez zamykania okna wyboru produktu;
 • [System] System monitorowania zmian w rekordach;
 • [System] Obsługa grafiki w oparciu o GPU karty graficznej (wersja BETA, wzrost wydajności na macOS o ok. 200%);
 • [System] Możliwość wyboru grafiki Low i Retina;
 • [System] Prekompilacja modułów (wzrost wydajności o ok. 60%);
 • [System] Współdzielenie bibliotek i wtyczek (wzrost wydajności o ok. 10%);

Wersja 17.1.11

 • Nowość! Eksport do Comarch Optima;
 • Nowość! Eksport do Insert (Rachmistrz, Rewizor);
 • Nowość! Integracja w firmą InPost oraz Paczkomatami;
 • Nowość! Integracja z Shoper, WooCommerce, PrestaShop, AtomStore;
 • Nowość! Import danych z programu WF MAG;
 • Nowość! Obsługa not obciażeniowych;
 • Nowość! Moduł umożliwiający udostępnianie magazynów;
 • Nowość! Możliwość określania zasady ustalania cen w cennikach pod grupy produktowe lub pojedyncze produkty;
 • Nowość! Obsługa podzadań;
 • Nowość! Licznik wypowiedzi;
 • Nowość! System monitorowania zmian w rekordach;
 • Rozbudowano moduł zgłoszeń serwisowych;
 • Rozbudowano obsługę faktur eksportowych (pola EORI, kod taryfy celnej, kraj pochodzenia);
 • Rozbudowano moduł CRM o funkcje szybkich podzadań, wypowiedzi itp.
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów WZ w cenach zakupu;

Wersja 16.7.19

 • Nowość! Dodano możliwość wystawiania not obciążeniowych, odestkowych i korygujących;
 • Nowość! Dodano możliwość korygowania faktur zaliczkowych;
 • Nowość! Dodano możliwość wprowadzania produktów w innych stawkach VAT i jednostkach niż na magazynie;
 • Nowość! Dodano możliwość rozliczania dokumentów kompensatą z innych faktur;
 • Nowość! Dodano możliwość przypisywania pracowników w zgłoszeniach serwisowych i wysyłania powiadomień;
 • Nowość! Dodano możliwość wysyłania powiadomień do generowanych przesyłek kurierskich;
 • Dodano możliwość prostej zmiany koloru elementów graficznych na fakturach;
 • Dodano możliwość hurtowego zapisania dowolnie wielu faktur sprzedażowych/zakupowych do plików PDF;
 • Dodano możliwość szukania kontrahentów po NIP-ie lub REGON-ie w bazie CEIDG/GUS z poziomu globalnej wyszukiwarki;
 • Dodano możliwość weryfikacji firmy z europejskim numerem NIP w VIES (poprzez globalną wyszukiwarkę);
 • Poprawki w module Zlecenia transportowe;
 • Poprawki w module Delegacje;
 • Poprawki w module Projekty;
 • Poprawki w module CRM (Zadania);
 • Poprawione obliczenia rabatów;
 • Poprawiona obsługa stanów magazynowych (przy kilku takich samych pozycjach na dokumencie);
 • Poprawiony import zamówień z eBay-a i Amazon;
 • Poprawiono funkcje kryptograficzne i bezpieczeństwo połączeń z chmurą BSX Cloud;
 • Poprawiono mechnizmy komunikacji z serwerami BinSoft i włączono szyfrowane połączenia;
 • Poprawki związane ze stabilnością programu;

Wersja 16.4.4

 • Nowość! Dodano panel z zakładkami i umożliwiono pracę na wielu bazach danych jednocześnie;
 • Nowość! Dodano wbudowaną obsługę bazy GUS/CEIDG;
 • Nowość! Dodano szablon wydruków etykiet na drukarkach etykiet;
 • Nowość! Zmiany w Raportach i statystykach - dodano rysowanie wykresów do statystyk;
 • Nowość! Zmieniono kalendarz z funkcją planowania zadań; możliwość dodawania zadań, zmiany ich terminów, przenoszenia między użytkownikami - poprzez funkcje "przeciągnij-upuść";
 • Nowość! Dodano przyciski Ulubione w oknie Szybka sprzedaż;
 • Nowość! Dodano nowy moduł zarządzania Zleceniami transportowymi;
 • Nowość! Dodano obsługę firmy kurierskiej TBA;
 • Poprawiono import danych z serwisu Amazon;
 • Poprawiono obsługę uprawnień w programie

Wersja 16.1.4

 • Nowość! Dodano moduł Delegacje;
 • Nowość! Dodano obsługę partii w dostawach i sprzedaży produktów;
 • Nowość! Dodano obsługę dat ważności/przydatności w dostawach i sprzedaży produktów;
 • Nowość! Dodano nowy mechanizm kolejkowania w magazynie, względem daty ważności;
 • Rozbudowano moduł Planowania tras;
 • Dodano możliwość importu kontrahentów z danej kategorii do kampanii CRM;
 • Dodano obsługę nowych uprawnień;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.12.7

 • Nowość! Dodano narzędzie Zarządzania wtyczkami do samodzielnego instalowania i odinstalowywania wtyczek;
 • Nowość! Dodano narzędzie Zarządzania rozszerzeniami pozwalające na samodzielne tworzenie rozszerzeń i podpinanie się pod zewnętrzne bazy danych;
 • Nowość! Dodano narzędzie planowania zakupów;
 • Poprawiono moduł Rozliczeń cyklicznych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.11.30

 • Nowość! Dodano generator dokumentów i obsługę szablonów dokumentów;
 • Nowość! Dodano możliwość hurtowej modyfkacji zadań, informacji o kontrahentach oraz indeksu magazynowego;
 • Nowość! Dodano możliwość hurtowego zatwierdzania przesyłek w firmie kurierskiej DPD;
 • Nowość! Dodano obsługę dodatkowych uprawnienień m.in. widok cen zakupu, wykresów sprzedaży, nieswoich rekordów itp;
 • Nowość! Dodano nowy mechanizm drukowania listy rekordów z obsługą podsumowań;
 • Rozbudowano obsługę planowania tras;
 • Poprawiono moduł Rozliczeń cyklicznych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.11.2

 • Nowość! Dodano obsługę firmy kurierskiej DPD;
 • Nowość! Dodano obsługę mapy Google, m.in. podglądu lokalizacji kontrahentów;
 • Nowość! Dodano wewnętrzny komunikator;
 • Nowość! Dodano możliwość prowadzenia dowolnie wielu numeracji dla dokumentów tego samego typu;
 • Nowość! Dodano możliwość prowadzenia odrębnych numeracji dokumentów przydzielonych do pracowników;
 • Nowość! Dodano możliwość prowadzenia odrębnych numeracji dla każdego z magazynów;
 • Poprawiono moduł Rozliczeń cyklicznych;
 • Poprawiono generowanie paragonów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.10.5

 • Nowość! Pełna obsługa Windows 10;
 • Nowość! Pełna obsługa OS X 10.11 El Capitan;
 • Nowość! Nowe skórki: Copper + 3 skórki dla Windows 10;
 • Dodano mechanizm rozliczania dokumentów;
 • Dodano możliwość wykonywania zwrotów wpłat i przelewów;
 • Dodano obsługę grup towarowych;
 • Poprawiono moduł Rozliczeń cyklicznych;
 • Poprawiono generowanie paragonów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.8.31

 • Nowość! Dodano moduł Rozliczenia cykliczne;
 • Nowość! Dodano moduł Projekty;
 • Nowość! Dodano moduł Rejestr pojazdów;
 • Nowość! Dodano nowe importy dokumentów, m.in. Symfonia Handel i Makro;
 • Zmieniono sposób zapisywania rekordów - dodanie pozycji do dokumentu automatycznie zapisuje go w bazie danych;
 • Dodano możliwość definiowania wyjątków w planie pracy dla pracowników;
 • Dodano mechanizm przypomnień w Książce Korespondencji;
 • Dodano mechanizm rozliczeń w Serwisie i Reklamacjach;
 • Rozszerzono globalną wyszukiwarkę o dodatkowe źródła przeszukiwania;
 • Wprowadzono w module Magazynowym status produktów, oraz realizacji pozycji w zamówieniu;
 • Dodano możliwość edycji kategorii wewnątrz dokumentów;
 • W module CRM dodano podgląd Faktur, Zamówień, Ofert, Płatności i innych informacji w kontrahentach;
 • Dodano możliwość automatycznego wyświetlenia pełnego opisu produktu w momencie jego dodawania do dodkumentu;
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów sprzedażowych do dokumentów magazynowych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.7.13

 • Nowość! Dodano globalną wyszukiwarkę;
 • Nowość! Dodano obsługę nowych formatów importu;
 • Nowość! Dodano ceny zakupu w indeksie produktów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.7.7

 • Nowość! Dodano obsługę nowych formatów importu produktów do Zamówień, Faktur i dokumentów magazynowych;
 • Nowość! Dodano integrację z firmą kurierską: DHL;
 • Nowość! Dodano integrację z firmą Postivo pozwalającą na wysyłkę listów i faksów wprost z programu;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.29

 • Nowość! Dodano możliwość hurtowej zmiany cech produktów na dokumentach sprzedażowych, magazynowych i zamówieniach;
 • Nowość! Dodano obsługę importu produktów do Zamówień;
 • Nowość! Dodano integrację z firmami kurierskimi: Siódemka i K-EX;
 • Rozbudowano! Import produktów do faktur i dokumentów magazynowych pozwala na określenie cennika i magazynu;
 • Poprawiono synchronizację z kalendarzami Google i Live;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.22

 • Nowość! Dodano możliwość importu pozycji (produktów/usług) w obrębie faktury lub dokumentu magazynowego;
 • Nowość! Dodano obsługę importu danych wprost z plików Excela (XLSX oraz XLS);
 • Nowość! Dodano obsługę importu faktur w formacie XML programów firmy Firmatec;
 • Nowość! Dodano obsługę importu danych z plików tekstowych tabelarycznych (format m.in. programu Subjekt);
 • Nowość! Dodano możliwość wydruku potwierdzenia wydania;
 • Poprawiono obsługę faktur zaliczkowych; Zaliczka końcowa wystawiana jest z numeracją faktur standardowych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.15

 • Nowość! Dodano możliwość tunelowania połączeń do baz danych poprzez SSH;
 • Nowość! Dodano możliwość przechowywania załączników na serwerach SFTP;
 • Nowość! Dodano 3 sposoby wystawiania faktur zaliczkowych ;
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji z kalendarzami Google i Live w środowisku Windows;
 • Nowość! Dodano możliwość importu kontrahentów oraz wielu faktur jednocześnie w formacie EDI++;
 • Nowość! Dodano możliwość importu faktur w formacie XML programu RAKS;
 • Nowość! Dodano możliwość automatycznego drukowania paragonów w formacie IN z serwerów FTP i SFTP;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.8

 • Nowość! Dodano możliwość prowadzenia cenników walutowych ;
 • Nowość! Dodano wsparcie dla drukarek fiskalnych firmy Innova (dla Windows oraz OS X);
 • Nowość! Dodano możliwość drukowania paragonów wprost do Zamówień;
 • Nowość! Dodano możliwość wyszukiwania modułów;
 • Nowość! Dodano możliwość sprawdzania, czy są dostępne aktualizacje do programu;
 • Nowość! Dodano możliwość automatycznego drukowania paragonów na podstawie plików IN (zgodnych z BSX Printer);
 • Poprawiono import zamówień z Allegro;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.6.1

 • Nowość! Dodano obsługę kas fiskalnych firmy Posnet (Neo, Neo EJ, Bingo, Bingo HS EJ, Mobile, Combo, Mobile HS EJ);
 • Nowość! Dodano możliwość eksportu faktur do formatów XML, CSV oraz EDI++;
 • Nowość! Dodano możliwość eksportu zamówień do formatów XML oraz CSV;
 • Nowość! Dodano możliwość eksportu bazy kontrahentów do formatów XML oraz CSV;
 • Nowość! Dodano możliwość importu zamówień w formacie XML (BSX), CSV (Amazon), CSV (eBay), XML (Allegro);
 • Nowość! Dodano możliwość wyboru oddziału podczas wystawiania dokumentów handlowych, magazynowych w serwisie itp.;
 • Nowość! Dodano możliwość wyświetlenia podglądu dokumentu wprost z listy rekordów;
 • Nowość! Dodano możliwość automatycznego wystawiania dokumentów KP i KW dla dokumentów sprzedażowych;
 • Nowość! Dodano okienko z prośbą o podanie ilości w momencie dodawania produktu do dokumentu;
 • Nowość! Dodano mechanizm pobierania numeru tabeli NBP, z której pochodzą kursy walut;
 • Nowość! Dodano opcję zmiany kolejności wyświetlania symbolu waluty na dokumentach handlowych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.5.4

 • Nowość! Dodano możliwość importu faktur w formatach XML oraz EDI++ (EPP);
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia relacji pomiędzy produktami z poziomu faktury, zamówień oraz ofert;
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia Szablonów wiadomości;
 • Nowość! Dodano możliwość wystawiania różnych dokumentów z listy kontrahentów;
 • Nowość! Dodano możliwość uzyskania dostępu do kontrahenta z poziomu listy faktur, zamówień, ofert itp;
 • Poprawiono obsługę Shopera
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.29

 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia Spisu z natury;
 • Nowość! Dodano możliwość wystawiania Not korygujących;
 • Nowość! Dodano możliwość eksportu wielu faktur do pojedynczego pliku PDF;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.27

 • Nowość! Dodano wsparcie dla systemu Windows XP;
 • Nowość! Dodano możliwość importu danych o kontrahentach z bazy programu RAKS;
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji danych z inną bazą danych (w tle);
 • Nowość! Dodano możliwość kopiowania bazy w inne miejsce (w tle);
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia lokalnego lusta dla zdalnych baz danych (w tle);
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji zadań z kalendrzem Google (w środowisku Mac OS);
 • Nowość! Dodano możliwość synchronizacji zadań z kalendrzem Microsoft Live (w środowisku Mac OS);
 • Nowość! Przyjazne nazwy folderów załączników;
 • Nowość! Dodano trzy nowe skórki;
 • Dodano możliwość określenia wersji językowej faktury na poziomie okna jej edycji;
 • Dodano funkcję powielania wpisów w Serwisie i Reklamacjach;
 • Dodano możliwość wysyłania wiadomość SMS dla dowolnej grupy odbiorców z każdej listy rekordów (okna faktur, zamówień, zgłoszeń itp.)
 • Dodano możliwość planowania zadań dla dowolnego rekordu (faktury, zamówienia, oferty, zgłoszenia itp.)
 • Dodano możliwosć listowania różnego rodzaju rekordów dla zadanego dnia (np. zamówień, ofert, korespondencji itp.)
 • Poprawiono obsługę Płatności, wyciągów bankowych, dokumentów KP i KW;
 • Poprawiono raporty VAT;
 • Poprawiono wyświetlanie kalendarza;
 • Poprawiono szablony dokumentów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.13

 • Nowość! Rozszerzona obsługa wtyczek (ang. plugins), dająca duże możliwości dla zewnętrznych developerów;
 • Nowość! Dodano możliwość ustawienia tła dla szablonów faktur;
 • Nowość! Dodano możliwość zdefiniowania konkretnego dnia dla Dokumentów w obrocie;
 • Nowość! Dodano obsługę nowych uprawnień (eksport, import danych);
 • Nowość! Nowy sposób wyświetlania pól formularzy dla adresów zagranicznych;
 • Nowość! Dodano możliwość edycji konfiguracji baz danych dostępnych na liście;
 • Nowość! Dodano import wyciągów bankowych dla banku PKO BP;
 • Poprawiono mechanizm wyciągów bankowych oraz dokumentów KP/KW;
 • Poprawiono raporty VAT;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.4.7

 • Nowość! Nowy moduł Rozliczenia kontrahentów;
 • Nowość! Dodano zakładkę Wpłaty bankowe w module Płatności;
 • Nowość! Dodano funkcję importu wyciągów bankowych w uniwersalnym formacie SWIFT MT942;
 • Nowość! Dodano mechanizm eksportu danych do formatów XML i CSV;
 • Nowość! Dodano funkcję eksportu danych do programów księgowych Mała Księgowość Rzeczpospolitej i R2KSIĘGA;
 • Nowość! Dodano funkcję importu danych z programu Muflon Sekretariat;
 • Nowość! Nowe okno Stawki i Współczynniki;
 • Nowość! Rozszerzono mechanizm Reguł;
 • Nowość! Wbudowano nowy interpreter i język programowania LangBSX (na potrzeby reguł, pisania wtyczek itp.);
 • Rozbudowano moduł Rejestr wyciągów bankowch;
 • Poprawiono obsługę dokumentów KP i KW;
 • Poprawiono raporty (w tym Rejestr VAT i Rejestr Dokumentów);
 • Poprawiono mechanizm faktur cyklicznych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.3.30

 • Nowość! Import do Książki Korespondencji;
 • Nowość! Mechanizm importu z zewnętrznych baz danych SQL;
 • Nowość! Obsługa numerów seryjnych w gospodarce magazynowej;
 • Nowość! Nowe szablony w Zamówieniach, Ofertach i Dokumentach magazynowych;
 • Dodano możliwość ukrycia cen i rabatów w ofertach;
 • Dodano możliwość ukrycia cen w dokumentach magazynowych;
 • Dodano możliwość umieszczenia dodatkowego opisu na fakturach;
 • Dodano możliwość umieszczenia na fakturze i w dokumentach magazynowych numerów seryjnych;
 • Dodano możliwość duplikownia produktów na magazynie;
 • Dodano możliwość dodania produktu do magazynu z zerowym stanem początkowym;
 • Poprawiono obliczanie cen sprzedaży w indeksie produktów;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.3.23

 • Nowość! Możliwość dodawania własnych pól do produktów, kontrahentów, zadań itp;
 • Nowość! Nowy szablon faktur oraz nowe szablony zamówień;
 • Poprawiono obsługę faktur walutowych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.3.16

 • Nowość! Dodano funkcje dostępu do danych o kontrahencie z dowolnego okna programu;
 • Nowość! Dodano funkcje dostępu do zaplanowanych zadań z dowolnego okna programu;
 • Poprawiono wygląd niektórych elementów interfejsu;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.3.9

 • Nowość! Wbudowano zintegrowany system Pomocy Zdalnej (Pulpitu zdalnego) w ramach darmowego wsparcia technicznego;
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia dodatkowych numeracji dokumentów (np. oddzielnej numeracji dla wybranego oddziału lub użytkownika);
 • Nowość! Dodano możliwość wystwiania dokumentów na podstawie danych z oddziału;
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia produktów złożonych;
 • Nowość! Dodano możliwość wystawiania faktury do wielu zamówień jednocześnie;
 • Nowość! Dodano możliwość przechowywania dodatkowych informacji o kontrahentach (PESEL, nr. dowodu osobistego itp.);
 • Poprawione wystawianie faktur RR;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.2.23

 • Nowość! Rozbudowano moduł CRM w tym dodano kalendarz z widokiem dziennym, tygodniowym i miesięcznym;
 • Nowość! Dodano możliwość kategoryzowania kontrahentów;
 • Nowość! Dodano możliwość tworzenia cyklicznych dokumentów sprzedażowych dla całych kategorii kontrahentów;
 • Nowość! Dodano możliwość hurtowego zatwierdzania dokumentów sprzedażowych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.2.16

 • Nowość! Dodano obsługę importu danych z baz CEIDG oraz (GUS);
 • Nowość! Dodano możliwość kategoryzowania faktur, zamówień oraz ofert;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.2.3

 • Nowość! Dodano obsługę cyklicznych dokumentów sprzedaży (faktury cykliczne);
 • Nowość! Dodano obsługę dowolnie wielu Kas oraz sposób przyjmowania wpłat (przelew, czek, gotówka itp.);
 • Nowość! Dodano funkcję hurtowego drukowania kopert i etykiet z adresami;
 • Nowość! Zmiany w interfejsie - nowe ikony oraz zmiany w układzie menu;
 • Nowość! Nowy mechanizm kopiowania pozwalający na kopiowanie pomiędzy sobą faktur, zamówień, danych kontaktowych itp.;
 • Poprawiono obsługę bazy danych SQLite;
 • Poprawiono szablony faktur;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.1.19

 • Nowość! Mechanizm tworzenia Reguł; pozwala na automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail, SMS oraz wykonywanie innych czynności w różnych specyficznych sytuacjach, np. w momencie zatwierdzania dokumentu, zapisania go itp.
 • Nowość! Dodano dwa nowe szablony faktur;
 • Nowość! Dodano obsługę przechowywania danych w chmurze BinSoft lub u jednego z partnerów;
 • Poprawiono obsługę polskich znaków w bazie Firebird;
 • Poprawiono obsługę drukarek fiskalnych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 15.1.12

 • Nowość! Dodano obsługę baz danych MS SQL w środowisku OS X;
 • Nowość! Dodano moduł Zarządzania modułami;
 • Rozbudowano mechanizm uruchamiania zewnętrznych skryptów;
 • Dodano możliwość zwijania listy produktów w fakturach, zamówieniach, ofertach itp.
 • Przeniesiono kod kreskowych na wydrukach dokumentów do stopki;
 • Poprawiono obsługę protokołu Posnet;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.12.21

 • Nowość! Obsługa importu indeksu produktów wraz ze stanami magazynowymi z plików CSV;
 • Nowość! Przebudowany import bazy kontrahentów z plików CSV;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.12.15

 • Nowość! Obsługa wtyczek (możliwość tworzenia własnych rozszerzeń do programu);
 • Nowość! Obsługa Remanentów w magazynie;
 • Nowość! Możliwość wystawiania faktur walutowych z magazynów w innych walutach;
 • Nowość! Możliwość przesunięcia magazynowego pomiędzy magazynami prowadzonymi w różnych walutach;
 • Nowość! Import danych kontrahentów z plików CSV;
 • Dodano możliwość wystawienia faktury bez dostępności produktu na magazynie;
 • Poprawiona skróty klawiszowe w środowisku OS X;
 • Poprawione zgłoszone błędy;
 • Poprawiona stabilność w środowisku OS X i Windows;

Wersja 14.11.12

 • Nowość! Obsługa sieciowych drukarek fiskalnych (połączonych do sieci lokalnej LAN);
 • Nowość! Możliwość oznaczania rekordów w bazie danych;
 • Nowość! Moduł Rejestru Korespondencji;
 • Poprawiona obsługa raportów oraz edytora wydruków;
 • Poprawiona obsługa eksportu do plików PDF (przezroczystość grafiki, zawijanie tekstu);
 • Poprawione zgłoszone błędy;
 • Poprawiona stabilność w środowisku OS X;

Wersja 14.10.2

 • Nowość! Wbudowana obsługa lokalnych baz danych Firebird (w systemie Windows; domyślnie zastępuje SQLite);
 • Nowość! Obsługa baz danych Interbase;
 • Nowość! Nowy moduł Rejestr wyciągów bankowych;
 • Nowość! Nowy moduł Rejestr zawartych umów;
 • Nowość! Nowy moduł Rejestr usług abonamentowych;
 • Nowość! Nowe skórki w programie: Systemowy, Zielony, Pomarańczowy i Nowoczesny;
 • Nowość! Nowy system powiadomień w oknie głównym aplikacji;
 • Nowość! Nowy panel wykresów w oknie głównym aplikacji;
 • Nowość! Pierwsza wersja Podręcznika użytkownika;
 • Nowość! Kreator Pierwsze kroki;
 • Nowość! Dodano podpowiedzi w oknach z tabelami;
 • Możliwość hurtowej zmiany statusu Płatności i Wysłania w dokumentach sprzedażowych;
 • Poprawa wydajności programu w środowisku Windows;
 • Optymalizacja połączeń z zewnętrznymi bazami danych;
 • Poprawiony kreator tworzenia bazy danych;
 • Poprawiony kreator otwierania baz danych;
 • Poprawiony mechanizm wysyłania wiadomości e-mail;
 • Usunięto zgłoszone błędy;
 • UWAGA! Od tej wersji aplikacja nie obsługuje systemu Windows XP;

Wersja 14.9.15

 • Nowość! Obsługa kampani mailingowych i SMS-owych (w tym możliwość wysyłania masowych korespondencji);
 • Nowość! Możliwość wysyłania dokumentów na adres e-mail wprost z okna podglądu wydruku;
 • Nowość! Obsługa serwerów pocztowych (wysyłanie) - obsługa protokołów SSL i TLS;
 • Nowość! Obsługa protokołu Posnet (drukarki fiskalne) na systemie Mac OS X;
 • Nowość! Możliwość drukowania wezwania do zapłaty oraz wezwania przedsądowego; Automatyczne naliczanie ustawowych odsetek;
 • Nowość! Nowy panel Podsumowania - pozwalający na sumowanie faktur oraz innych dokumentów wprost z listy rekordów;
 • Nowość! Możliwość eksportu tabel bezpośrednio do formatu Excela, z zachowaniem formatowania kolumn itp;
 • Nowość! Możliwość dodawania grafiki oraz szerszego opisu w przygotowywanych ofertach;
 • Dodano możliwość eksportu listy rekordów do formatów CSV, HTML oraz PDF;
 • Dodano możliwość drukowania Pokwitowania zwrotu paragonu;
 • Dodano możliwość ręcznego ustawienia adresu klienta mpFirma;
 • Dodano blokadę wielokrotnego uruchomienia aplikacji w środowisku Windows;
 • Dodano nowe rodzaje możliwych do wygenerowania raportów;
 • Poprawiono generowanie dokumentów PDF;
 • Poprawiono obsługę baz danych: MS SQL, PostgreSQL, Firebird;
 • Poprawiono obsługę wbudowanego serwera TCP/IP;
 • Poprawiono mechanizm automatycznego budowania sieci firmowej;
 • Poprawiono wykresy słupkowe widoczne w oknie głównym;
 • Poprawiono mechanizm numeracji dokumentów;
 • Liczne poprawki w modułach CRM, Serwisie i Naprawy, Zamówieniach, Ofertach, Sprzedaży;
 • Poprawiono stabilność i wydajność;
 • Usunięto zgłoszone błędy;
 • mpFirma dla Geodezji: dodano możliwość tworzenia zestawienia kosztów w wykonywanych robotach;

Wersja 14.9.1

 • Nowość! Nowy moduł automatycznych aktualizacji modułów;
 • Poprawiono stabilność i wydajność, szczególnie w środowisku Mac OS;
 • Usunięteo zgłoszone błędy;

Wersja 14.8.20

 • Nowość! Nowy moduł Rejestr haseł i PIN-ów;
 • Nowość! Nowy moduł Raporty i statystyki;
 • Nowość! Możliwość drukowania wielu faktur jednocześnie;
 • Nowość! Kalkulator Reszty w oknie sprzedaży detalicznej;
 • Przebudowane okno przycisków Szybkiego uruchamiania;
 • Dodano możliwość przypisywania skrótów klawiszowych do przycisków szybkiego uruchamiania;
 • Poprawiono działanie funkcji "Pełny ekran" w systemie Windows;
 • Poprawiono stabilność programu;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.8.13

 • Nowość! Dodano nową (dmyślną), jasną skórkę!
 • Nowość! Dodano możliwość drukowania faktur w języku angielskim;
 • Nowość! Dodano możliwość drukowania faktur na drukarkach fiskalnych, które taką funkcję oferują;
 • Nowość! Dodano podgląd Produktów w obrocie dla dokumentów sprzedażowych;
 • Nowość! Dodano rozbudowany mechanizm Uprawnień dla użytkowników; Indywidualne nadawanie uprawnień i/lub grupowe uprawnienia;
 • Nowość! Dodano przycisk Testowania połączenia w oknach Otwierania oraz Tworzenia baz danych;
 • Nowość! Dodano mechanizm raportowania wszystkich zmian dokonywanych w rekordach;
 • Nowość! Dodano dodatkowe okno pozwalające użytkownikom na zmianę swoich haseł oraz numerów telefonów do powiadomień;
 • Nowość! W oknie wprowadzania produktów na dokumentach zakupowych dodano możliwość definiowania cen sprzedaży;
 • Nowość! W oknie wprowadzania produktów w dokumentach sprzedażowych dodano podgląd kolejki dostaw, z których dane produkty zostaną sprzedane oraz możliwość samodzielnego wybrania dostawy;
 • Poprawiono obsługę drukarek fiskalnych, w tym obsługę drukarek z poziomu dodatkowych stanowisk;
 • Poprawiono obsługę czytników kodów kreskowych; Zaimplementowano dodatkową obsługę bezpośrednio w oknach Faktur, Zamówień, Dokumentach magazynowych i Ofertach;
 • Poprawiono obsługę magazynu, bilansu otwarcia, edycji produktów;
 • Poprawiono instalator aplikacji, aby instalował tylko 32- lub 64- bitową wersję Chromium;
 • Poprawiono wydajność programu; Wbudowano mechanizm odzyskiwania pamięci nieużywanych modułów i okien; Lepsza obsługa połączeń z bazami danych;
 • Usunięto zgłoszone błędy;

Wersja 14.8.6

 • Nowość! Faktury zaliczkowe;
 • Nowość! Mechanizm automatycznego, cyklicznego tworzenia kopii bezpieczeństwa;
 • Nowość! Funkcja Wykonaj skrypt pozwalająca na uruchamianie zewnętrznych skryptów/pluginów;
 • Nowość! Natywne menu pod systemem Mac OS;
 • Rozbudowano mechanizm importu danych z różnych źródeł;
 • Poprawiono mechanizm odzyskiwania z kopii bezpieczeństwa; Możliwość odzyskiwania poszczególnych tabel bazy danych;
 • Poprawiono wydajność (znacząca redukcja obciążenia procesora);
 • Poprawiono liczne elementy graficzne;
 • Poprawiono zgłoszone błędy;

Wersja 14.8.1

Pierwsza publiczna wersja aplikacji mpFirma. Zawiera m.in.:

 • Moduł Fakturowania - obsługa faktur VAT, proform, zakupowych, korekty, rachunki, paragony;
 • Moduł Magazyn - obsługa dowolnie wielu magazynów, w tym magazyny walutowe, dowolnie wiele cenników itp;
 • Moduł Zamówień - obsługa zamówień przychodzących i wychodzących;
 • Moduł Ofert - możliwość przygotowywania ofert;
 • Moduł CRM - funkcjonalne zarządzanie relacjami z klientami;
 • Moduł Kontrahenci - zarządzanie bazą kontrahentów;
 • Moduł Serwis i Naprawy - obsługa serwisowa i reklamacyjna;
 • Moduł Rejestru oprogramowania - zarządzaj oprogramowaniem w swojej firmie;