Zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur: Co Muszą wiedzieć Wspólnicy Spółek

Zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur: Co Muszą wiedzieć Wspólnicy Spółek

Według najnowszych informacji z BusinessInsider.com.pl, pojawiają się istotne zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), które mogą wywołać poważne komplikacje dla spółek z wieloosobowym zarządem.

Podstawowe Zmiany w KSeF

W ramach nowych regulacji, tylko jedna osoba w spółce otrzyma uprawnienia do wystawiania, odbierania i zarządzania dostępem do e-faktur w KSeF. Ta zmiana stwarza potencjalne ryzyko, zwłaszcza w sytuacji, gdy w spółce jest więcej niż jeden wspólnik i mogą pojawić się między nimi konflikty.

Specyfika Jednoosobowych Działalności

W przeciwieństwie do spółek, jednoosobowe działalności gospodarcze znajdują się w znacznie lepszej sytuacji. Przedsiębiorcy prowadzący takie działalności mają swobodny dostęp do KSeF, co zapewnia im większą kontrolę i elastyczność w zarządzaniu e-fakturami.

Kwestie Reprezentacji w Spółkach

Jak wyjaśniają eksperci z Kancelarii KiB, w spółkach, by nadać uprawnienia w KSeF, konieczne jest zalogowanie się do systemu, co wymaga posiadania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub wskazania na formularzu ZAW-FA reprezentanta spółki. Zgodnie z obecnymi przepisami, reprezentant może być tylko jeden, co może prowadzić do problemów, szczególnie w spółkach z wieloosobowym zarządem.

Ryzyko Konfliktów i Blokad

W sytuacji konfliktu, jeden wspólnik może blokować drugiego, co stwarza ryzyko operacyjne i finansowe dla spółki. Na przykład, w spółce z o.o. z dwuosobowym zarządem, jeśli jeden z członków zarządu zostanie odcięty od uprawnień do KSeF, konieczne będzie podpisanie formularza ZAW-FA przez obu członków zarządu, aby przywrócić dostęp, co może być niemożliwe w sytuacji konfliktu.

Możliwe Rozwiązania

Eksperci sugerują, że spółki powinny starannie rozważyć, kto zostanie wybrany na reprezentanta w KSeF. Alternatywą może być użycie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, która umożliwia dostęp każdej osobie z odpowiednim kodem PIN.

Apel o Przemyślenie Przepisów

Patrycja Kubiesa z Kancelarii KiB zwraca uwagę na potrzebę ponownej analizy przepisów w kontekście wspólników spółek, aby uniknąć ryzyka finansowego i prawno-podatkowego.

Podsumowanie

Nowe regulacje w Krajowym Systemie e-Faktur stawiają przed spółkami nowe wyzwania. Ważne jest, aby zarządy spółek oraz ich wspólnicy świadomie podchodzili do kwestii reprezentacji i zarządzania uprawnieniami w KSeF, aby uniknąć potencjalnych problemów operacyjnych i finansowych.

Więcej o KSeF (Krajowy System e-faktur) znajdziesz na naszych stronach

  1. Informacje ogólne
  2. Integracja z KSeF dla Twojego programu
  3. Bramka KSeF - wzbogać swoje oprogramowanie o funkcjonalność KSeF

Udostępnij