Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r.

Zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r.

Dodatkowe 5 dni urlopu, wyższy zasiłek macierzyński, dłuższy urlop rodzicielski, elastyczny czas pracy dla rodziców… Te zmiany miały wejść w życie 1 sierpnia 2022r., ale póki co work-life balance musimy zapewniać sobie we własnym zakresie. Jak to mówią – co się odwlecze, to nie uciecze… Tym bardziej, że Unia Europejska przygląda się postępom naszych rządzących w tej kwestii. Warto więc wiedzieć, czego dotyczą planowane zmiany w Kodeksie pracy i jakie obowiązki nakładają na pracodawców.

 1. Dłuższy urlop rodzicielski
 2. Wyższy zasiłek macierzyński
 3. Nowy urlop – urlop opiekuńczy
 4. Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej
 5. Elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do 8 lat
 6. Wymagana zgoda pracownika
 7. Jaki jest cel modyfikacji Kodeksu pracy?
 8. Nowelizacja Kodeksu pracy a pracodawca
 9. Z jakimi trudnościami będzie mierzyć się pracodawca po wprowadzeniu nowelizacji Kodeksu pracy?
  1. Obsługa wniosków urlopowych
  2. Obsługa elastycznego czasu pracy pracowników
  3. Dokumenty i załączniki

Polska była zobowiązana, aby z początkiem sierpnia 2022r. wdrożyć dwie dyrektywy unijne – dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz tzw. dyrektywę rodzicielską. Niestety, nie udało się na czas wprowadzić odpowiednich nowelizacji Kodeksu pracy, niemniej, planowane modyfikacje nie zostały odrzucone a odłożone. Upewnijmy się, jakie zmiany w prawie pracy będą dotyczyły rodziców.

Dłuższy urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski zostanie wydłużony z 32 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) i 34 tygodni (w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka) do 41 i 43 tygodni.

UWAGA: Każdy z rodziców będzie miał prawo do 9 tygodni urlopu, które nie będą mogły być przeniesione na drugiego rodzica.

Zmiana ma na celu zmobilizować ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich.

Wyższy zasiłek macierzyński

W tej chwili zasiłek macierzyński wynosi 100% za pierwszą oraz 60% za pozostałą część urlopu rodzicielskiego. Po zmianach wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ma utrzymywać się na stałym poziomie 70%.

Nowy urlop – urlop opiekuńczy

W każdym roku kalendarzowym pracownikowi będzie przysługiwało dodatkowe 5 dni urlopu. Będzie tu urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika w celu zapewnienia przez niego osobistej opieki dziecku, innemu członkowi rodziny lub osobie zamieszkującej to samo gospodarstwo domowe, np. małżonkowi, rodzicowi lub partnerowi, który wymaga wsparcia. Wniosek o urlop opiekuńczy pracownik będzie musiał złożyć nie później niż dzień przed rozpoczęciem urlopu.

UWAGA: Wykorzystane w ramach tego bezpłatnego urlopu dni będą wliczać się do okresu zatrudnienia.

Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej

Pracownik będzie miał do dyspozycji dodatkowe dwa dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, aby wykorzystać je, kiedy z powodu działania siły wyższej będzie musiał natychmiast zwolnić się z pracy. Zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej wiążę się z zachowaniem wynagrodzenia w wymiarze 50% swojej stawki.

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do 8 lat

Jeśli pracownik, który jest jednocześnie rodzicem dziecka do 8 roku życia, złoży wniosek o pracę zdalną lub indywidualny czas pracy, a pracodawca nie będzie chciał przychylić się do tego wniosku, swoją odmowę będzie musiał przedłożyć pracownikowi na piśmie.

Wymagana zgoda pracownika

W tej chwili pracodawca nie może zlecić pracownikowi pracy w nocy, delegacji ani pracy w nadgodzinach pracownikowi, który jest rodzicem dziecka do 4 roku życia bez zgody tegoż pracownika. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy przesunie górną granicę wieku dziecka do 8 roku życia.

Jaki jest cel modyfikacji Kodeksu pracy?

Zmiany w Kodeksie pracy mają ułatwić rodzicom małych dzieci poruszanie się na rynku pracy, zwiększyć aktywność zawodową młodych (i nie tylko ;)) matek oraz ułatwić rodzicom dzielenie się opieką nad dziećmi i zadbanie o własny work-life-balance.

Nowelizacja Kodeksu pracy a pracodawca

Od kliku lat obserwujemy w Polsce rozwijanie się rynku pracownika, a pracodawcy (zwłaszcza właściciele małych i średnich firm) mierzą się z kolejnymi wyzwaniami rzucanymi im szybciej niż kolejne teorie na temat powodu kiepskiej kondycji wody polskich rzek. Nowelizacja kodeksu pracy da pracownikom przywileje, jeszcze bardziej wzmacniając ich pozycję.

Z jakimi trudnościami będzie mierzyć się pracodawca po wprowadzeniu nowelizacji Kodeksu pracy?

 1. W związku z wydłużonym czasem urlopu przysługującego pracownikowi planowanie urlopów oraz organizacja pracy firmy będą trudniejsze. Zwłaszcza, jeśli do tej pory preferowaliście planowanie dni wolnych z dużych wyprzedzeniem.

 2. Konieczność formułowania odmowy w formie pisemnej na złożone przez pracownika wnioski sprawia, że to pracodawca ma nie tylko więcej obowiązków, lecz także przyglądamy mu się bardziej.

Dlatego warto wyposażyć się w narzędzie, który ułatwi codzienną pracę firmy. Zapewni Tobie stały i natychmiastowy dostęp do potrzebnych danych.

Obsługa wniosków urlopowych

Wybierając oprogramowanie do organizacji codziennej pracy Twojej i Twoich pracowników, warto sięgnąć po narzędzie, które poza obsługą sprzedaży, zamówień, produkcji czy obsługiwanych umów, pozwoli także na obsługę wniosków urlopowych. Elektroniczne procesowanie tychże jest i szybsze, i bardziej ekologiczne niż obsługa tradycyjnych wniosków w wersji papierowej.

Obsługa elastycznego czasu pracy pracowników

Jeśli Twoi pracownicy mają różne grafiki i elastyczny czas pracy, w firmowym oprogramowaniu warto obsługiwać grafiki pracy. mpFirma pozwala na zaplanowanie domyślnego planu tygodniowego oraz wyjątków. Świetnie sprawdzi się w przypadku pracowników świadczących pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym.

Dokumenty i załączniki

Ze względu na możliwość składania przez pracowników wniosków, np. z związanych z elastyczną organizacją czasu pracy, niezbędne jest znalezienie odpowiedniego miejsca lub narzędzia, w którym takie dokumenty oraz odpowiedzi na nie można by przechowywać. mpFirma z bazą danych bsxCloud pozwoli wszelkie dokumenty przechowywać bezpiecznie, trwale oraz zgodnie z wymogami RODO.

Przywileje pracowników oznaczają często więcej pracy administracyjno-kadrowej pracodawców, na szczęście w dobie elektronicznego zarządzania firmą z poziomu aplikacji mobilnych i przeglądarkowych te najmniej lubiane odcienie prowadzenia biznesu można oswoić. Chcesz wiedzieć, jak ułatwić sobie codzienne prowadzenie firmy? Skontaktuj się z nami.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij