Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – kiedy?

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – kiedy?

Kiedy mówimy o wypadku w drodze do pracy lub o wypadku w drodze z pracy? Komu należy zgłosić wypadek w drodze do lub z pracy i jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

 1. Kiedy wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy?
  1. Jeśli wydarzył się wpadek, ale droga do pracy/ z pracy została przerwana, liczy się jako wypadek w drodze do pracy/ z pracy?
  2. Jeśli wydarzył się wpadek a droga do pracy/ z pracy nie była najkrótsza, ale dla poszkodowanego najdogodniejsza, liczy się jako wypadek w drodze do pracy/ z pracy?
  3. Jeśli wydarzył się wpadek, ale na ścieżce prowadzącej przez ogród pracownika, jest wypadkiem w drodze do pracy/ z pracy?
 2. Kiedy mówimy o drodze do pracy/ z pracy?
 3. Wypadek w drodze z pracy lub do pracy – gdzie zgłosić?
 4. Karta wypadku – wypadek w drodze do pracy lub z pracy
 5. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – świadczenia

Kiedy wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy?

Zgodnie z definicją podana w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aby wypadek został uznany za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, zdarzenie musi spełniać następujące warunki:

 • musi być nagłe
 • wywołane przyczyną zewnętrzną
 • wystąpić w drodze do miejsca wykonywania zatrudnienia lub w drodze z tego miejsca do domu; droga musi być możliwie jak najkrótsza i nie może zostać przerwana.

Droga do pracy rozpoczyna się po opuszczeniu domu/ mieszkania i kończy po przekroczeniu bramy zakładu pracy lub po wejściu do budynku, w którym znajduje się miejsce pracy pracownika.

Ta reguła jednak pozostawia dość duże pole manewru.

Jeśli wydarzył się wpadek, ale droga do pracy/ z pracy została przerwana, liczy się jako wypadek w drodze do pracy/ z pracy?

Tak, o ile przerwa była uzasadniona i jej czas nie przekraczał niezbędnego minimum.

Jeśli wydarzył się wpadek a droga do pracy/ z pracy nie była najkrótsza, ale dla poszkodowanego najdogodniejsza, liczy się jako wypadek w drodze do pracy/ z pracy?

Tak, jeśli poszkodowany wybrał drogę najdogodniejszą dla siebie z komunikacyjnego punktu widzenia.

Jeśli wydarzył się wpadek, ale na ścieżce prowadzącej przez ogród pracownika, jest wypadkiem w drodze do pracy/ z pracy?

Tak. Podobnie, jeśli poszkodowany mieszka w budynku wielorodzinnym i do wypadku dojdzie na ogólnodostępnej klatce schodowej. Oczywiście mówimy o okolicznościach drogi do pracy/ z pracy.

Kiedy mówimy o drodze do pracy/ z pracy?

Droga z pracy i do pracy jest także wtedy, kiedy w czasie drogi z domu do pracy i z pracy do domu poruszasz się z miejsca lub do miejsca:

 • innego zatrudnienia lub działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego.
 • wykonywania funkcji i zadań zawodowych lub społecznych
 • zwykłego spożywania posiłków
 • odbywania nauki lub studiów.

Oznacza to, że codzienne, zwyczajowe zakupy spożywcze i zawożenie dziecka do szkoły włączają się w drogę z pracy i do pracy.

Wypadek w drodze z pracy lub do pracy – gdzie zgłosić?

Jeśli uległeś wypadkowi w drodze z pracy lub do pracy, niezwłocznie powiadom pracodawcę. Pracodawca ustala okoliczności i zbiera dokumentację dotyczącą zdarzenia.

Karta wypadku – wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Istotna jest karta wypadku, w której opisać należy:

 • okoliczności wypadku
 • miejsce wypadku
 • przyczyny wypadku.

Pracodawca ma 14 dni na sporządzenie karty wypadku.

Jeśli wypadek zostanie uznany za wypadek w drodze do pracy lub wypadek w drodze z pracy oraz skutkuje niezdolnością do pracy, pracownikowi przysługują określone świadczenia.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy – świadczenia

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest na poziomie 100% należnego wynagrodzenia przez:

 • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego
 • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, jeśli pracownik ukończył 50 lat.

Po tym czasie w firmach, które zatrudniają mniej niż 20 osób, wypłatę zasiłku chorobowego przejmuje ZUS. Zasiłek chorobowy na poziomie 100% wypłacany może być przez 182 dni.

Po upływie 182 dni pracownik niezdolny do pracy może starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane osobom, którym leczenie i rehabilitacja umożliwią powrót do pracy.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij