Urlop opiekuńczy – kodeks pracy 2023

Urlop opiekuńczy – kodeks pracy 2023

Dodatkowy urlop opiekuńczy to jedna ze zmian związanych z nowelizacją kodeksu pracy - kwiecień 2023. Sprawdź, komu przysługuje urlop opiekuńczy i pobierz wzór wniosku o urlop opiekuńczy do druku.

Urlop opiekuńczy - definicja

Urlop opiekuńczy to dodatkowe dni wolne, które pracownik może wykorzystać na opiekę lub wsparcie członka rodziny bądź osoby niespokrewnionej mieszkającej z pracownikiem.

Urlop opiekuńczy – wymiar

Urlop opiekuńczy przysługuje pracownikowi w wymierzę 5 dni w roku kalendarzowym.

Urlop opiekuńczy - uzasadnienie

Celem urlopu opiekuńczego jest zapewnienie opieki osobistej lub wsparcia:

  • członkowi rodziny pracownika (synowi, córce, matce, ojcu lub współmałżonkowi)
  • osobie mieszkającej z pracownikiem.

Urlop opiekuńczy pozwoli pracownikowi zająć się osobą, z którą tworzy gospodarstwo domowe nawet, jeśli formalnie nie jest z nią związany lub spokrewniony.

Wniosek o urlop opiekuńczy

Wniosek o urlop opiekuńczy można złożyć w formie:

  • papierowej
  • elektronicznej (w firmowym systemie lub w wiadomości e-mail).

Wniosek o urlop opiekuńczy – wzór do druku

Pobierz wniosek o urlop opiekuńczy – pdf

Pobierz wniosek o urlop opiekuńczy – dokument tekstowy

Termin składania wniosków o urlop opiekuńczy

Wniosek o urlop opiekuńczy należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym początek urlopu.

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o urlop opiekuńczy?

Wniosek o urlop opiekuńczy powinien zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, którą pracownik chce się opiekować
  • przyczynę konieczności zapewnienia opieki tejże osobie
  • stopień pokrewieństwa z tą osobą (jeśli jest członkiem rodziny pracownika) lub adres zamieszkania tajże osoby (jeśli opieka dotyczy domownika, z którym pracownik nie jest spokrewniony).

Ponadto wniosek powinien zawierać standardowe dla wniosków urlopowych dane:

  • okres, na jaki pracownik ubiega się o urlop
  • ilość dni, której dotyczy urlop
  • podstawowe dane pracownika.

FAQ

Czy okres urlopu opiekuńczego wylicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

Tak.

Czy urlop opiekuńczy można wziąć na partnera/ partnerkę?

Tak, urlop opiekuńczy można wziąć na członka gospodarstwa domowego, z który nie jest członkiem naszej rodziny.

Czy niewykorzystany urlop opiekuńczy przechodzi na następny rok?

Nie, niewykorzystany urlop opiekuńczy nie przechodzi na kolejny rok. Urlop opiekuńczy przyznawany jest w wymiarze 5 dni na rok kalendarzowy.

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij