Umowa zlecenie – minimalna stawka godzinowa w 2022

Umowa zlecenie – minimalna stawka godzinowa w 2022

Wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, a wraz z nim waloryzacji uległa minimalna stawka godzinowa. Pracujesz na umowę-zlecenie? Dowiedz się, ile wynosi minimalna stawka za godzinę dla zatrudnianych w ramach umowy-zlecenia. Od 1 stycznia obowiązuje już nowa stawka! To jak? W ciągu ilu godzin musisz zarobić na poranne zakupy w piekarni?

 1. Kiedy zastosowanie ma minimalna stawka godzinowa na umowie-zleceniu?
 2. Ile wynosi stawka minimalna dla umowy-zlecenia od 1 stycznia 2022r.?
 3. Ochrona wynagrodzenia w przypadku minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie
 4. Obowiązki wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej na umowie-zlecenie
  1. Odpowiednie ujęcie stawki w umowie
  2. Potwierdzenia liczby godzin przepracowanych w ramach wykonywania zlecenia
  3. Wypłacenia wynagrodzenia minimum raz w miesiącu
 5. Kiedy stawka minimalna nie ma zastosowania?

Kiedy zastosowanie ma minimalna stawka godzinowa na umowie-zleceniu?

Minimalna stawka godzinowa na umowie-zleceniu ma zastosowanie w przypadku:

 • Osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenie i jednocześnie nie wykonujących działalności gospodarczej
 • Osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, w państwie spoza Unii Europejskiej lub w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zatrudniają pracowników ani nie zawierają umów ze zleceniobiorcami.

Jednym z podmiotów często zatrudniających na umowę-zlecenie są organizacje pozarządowe (NGO). Bywa, że NGO zatrudnia w ramach umowy-zlecenia osoby samozatrudnione.

Ile wynosi stawka minimalna dla umowy-zlecenia od 1 stycznia 2022r.?

Od 1 stycznia 2022 r. minimalna stawka godzinowa nadal nie przekroczy magicznych dwudziestu złotych i wynosi 19,70 zł brutto, a więc po strząchnięciu brokatu i wstążek to…? To zależy od tego, czy wliczamy składki ZUS, od kosztów uzyskania przychodu, od uwzględniania składek na ubezpieczenie zdrowotne, od tego, czy dotyczy Ciebie ulga na PIT dla młodych (ciałem – do 26 roku życia, młodzi już tylko duchem o ulgach dla emerytów poczytają tutaj.)

Ochrona wynagrodzenia w przypadku minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie

Ochrona wynagrodzenia wiąże się nie tylko z ustaleniem minimalnej stawki godzinowej, lecz także z:

 • Nakazem wypłaty w formie pieniężnej

Nie, barter nie wchodzi w grę.

 • Zakazie zrzeknięcia się prawa do minimalnego wynagrodzenia przez zleceniobiorcę
 • Zakazie przeniesienia wynagrodzenia na inną osobę.

Obowiązki wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej na umowie-zlecenie

Odpowiednie ujęcie stawki w umowie

Potwierdzenia liczby godzin przepracowanych w ramach wykonywania zlecenia

Ustawodawca nie określa jednoznacznie, jak ewidencjonować przepracowane w ramach realizacji umowy-zlecenia godziny. Potwierdzenie ich przepracowania może być ujęte:

 • na rachunku, którym wykonawca rozlicza umowę-zlecenie
 • na fakturze/rachunku, którym wykonawca rozlicza umowę-zlecenie, jeśli wykonawca jest samozatrudniony

Sposób, w który liczba godzin zostanie potwierdzona, musi być ujęty w umowie-zlecenie, a dowód potwierdzający ilość godzin należy przechowywać przez okres 3 lat. Nieprzestrzeganie obowiązku ewidencjonowania godzin umowy-zlecenia wiąże się z sankcjami, których pokrycie będzie po stronie zleceniodawcy.

Szukasz darmowego programu, w którym wystawisz rachunek lub fakturę, aby rozliczyć godziny przepracowane w ramach umowy-zlecenie? Sprawdź abcFaktury!

Wypłacenia wynagrodzenia minimum raz w miesiącu

Jeśli umowa-zlecenie została zawarta na okres dłuższy niż miesiąc, wypłata wynagrodzenia musi wystąpić co najmniej raz w miesiącu.

Kiedy stawka minimalna nie ma zastosowania?

Stawka minimalna nie ma zastosowania, kiedy

 • Zleceniobiorca wykonuje zlecenie w ramach swojej działalności gospodarczej, o ile zleceniobiorca zatrudnia pracowników lub innych zleceniobiorców
 • Zakres zlecenia wiąże się z pracą polegającą na:
  • Pełnieniu funkcji rodziny zastępczej
  • Opiece domowej nad osobną niepełnosprawną, przewlekle chorą, w podeszłym wieku
  • Opiece nad osobami podczas wypoczynków lub wyciecze, jeśli opieka sprawowana jest nieprzerwanie przez czas dłuższy niż doba .

Poniesienie minimalnej stawki godzinowej dla pracujących w ramach umowy-zlecenia miało zapewnić im zarobienie pieniędzy nie niższych niż najniższa krajowa. I dobrze. Każdy z nas oczekuje godziwej zapłaty za swoją pracę. Jednakże podnoszenie najniższej krajowej sprawia, że pensje osób zatrudnionych na różnych stanowiskach w jednej placówce różnią się coraz mniej. Ktoś powie – „Dobrze! Sprawiedliwość!”. Inny zwróci uwagę, że większa odpowiedzialność, obowiązki wymagającej doświadczenia, specjalistycznej wiedzy, lepiej rozwiniętych umiejętności miękkich powinny być opłacane lepiej… Bo skoro pracując w fundacji można zarobić mniej niż jako sprzedawca w dyskoncie… To czy warto się starać? Z drugiej strony – satysfakcja nie tuczy ;).

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij