Numeracja faktur: kluczowe zasady i porady ekspertów

Numeracja faktur: kluczowe zasady i porady ekspertów

Prawidłowa numeracja faktur to niezbędny element prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dobrze przygotowany system numeracji faktur pozwala na szybkie odnalezienie dokumentu oraz sprawne prowadzenie księgowości. W niniejszym artykule przedstawiamy kluczowe zasady oraz porady ekspertów dotyczące numeracji faktur.

 1. Podstawowe zasady numeracji faktur
  1. Kolejność chronologiczna
  2. Jednoznaczność
  3. Ciągłość numeracji
   1. Luka w numeracji faktur - co robić?
 2. Numeracja faktur w różnych systemach księgowych
  1. Numeracja faktur dla rachunku dobowego
  2. Numeracja faktur dla rachunku miesięcznego
  3. Numeracja faktur dla rachunku rocznego
 3. Numeracja faktur VAT w mpFirma Online
  1. Cykl numeracji w mpFirma Online
  2. Szablon numeracji faktur w mpFirma Online
 4. Najczęstsze błędy w numeracji faktur
 5. Jak poprawić błędy w numeracji faktur?
  1. Jeśli nie przekazałeś faktury do klienta
  2. Jeśli przekazałeś fakturę klientowi
  3. Jeśli w Twoim systemie wystąpiła luka w numeracji
 6. Numeracja faktury - podsumowanie

Podstawowe zasady numeracji faktur

Kolejność chronologiczna

Numeracja faktur powinna odbywać się w kolejności chronologicznej. Każda następna wystawiona faktura musi posiadać numer wyższy od poprzedniej.

Jednoznaczność

Każdy numer faktury musi być unikatowy w ramach jednego roku podatkowego.

Nie wolno wystawiać dwóch faktur o tym samym numerze, nawet jeśli mają różne daty wystawienia.

Ciągłość numeracji

Numeracja faktur nie może być przerwana. Nie można pominąć żadnego numeru ani wystawiać faktur wstecz.

Luka w numeracji faktur - co robić?

Luka w numeracji wiąże się z koniecznością wyjaśnienia tej sytuacji w księgach rachunkowych. Oświadczenie z wyjaśnieniem powodu powstania luki należy dołączyć do dokumentacji księgowej.

Numeracja faktur w różnych systemach księgowych

W zależności od wybranego systemu księgowego numeracja faktur może być prowadzona w inny sposób.

Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane metody numeracji faktur.

Numeracja faktur dla rachunku dobowego

Numeracja faktur rozpoczyna się od początku każdego dnia, np.: 2023-03-24/001

Numeracja faktur dla rachunku miesięcznego

Numery faktur są przydzielane w ramach każdego miesiąca, np.: 2023-03/001

Numeracja faktur dla rachunku rocznego

Numery faktur są przydzielane w ramach jednego roku, np.: 2023/0001

Numeracja faktur VAT w mpFirma Online

Cykl numeracji w mpFirma Online

mpFirma Online pozwala prowadzić numerację w formie cyklu:

 • miesięcznego
 • rocznego
 • ciągłego.

Szablon numeracji faktur w mpFirma Online

Aby zmienić szablon numeracji w mpFirma Online:

 1. Z menu Użytkownik wybierz Ustawienia.
 2. Przejdź do sekcji Firma i wybierz pozycję: Numeracje dokumentów.
 3. Wskaż wybrany rodzaj dokumentu.
 4. Zostaniesz przeniesiony do widoku, z poziomu którego zmienisz licznik, cykl oraz format numeracji.

Wyjaśnijmy poszczególne elementy wzoru:

 • #L# - kolejny numer faktury w ramach roku, np. 1
 • #4L# - kolejny numer faktury zapisany w 4 znakach, np. 0001
 • #Y# - aktualny rok, np. 2023
 • #M# - aktualny miesiąc
 • #U# - dzień roku
 • #UI# - inicjały.

Najczęstsze błędy w numeracji faktur

W praktyce można zauważyć kilka typowych błędów, które przedsiębiorcy popełniają w numeracji faktur:

 1. Błędy w oznaczeniu roku - czasami występuje pomyłka w zapisie roku, co prowadzi do niepoprawnej numeracji faktur.

 2. Błędy w numeracji - zdarza się, że przedsiębiorcy pomijają numery, wystawiają faktury o tych samych numerach lub o numerach niższych od poprzednich.

 3. Błędy w kodach księgowych - błędne oznaczenie jednostki organizacyjnej lub działu może wpłynąć na utrudnienia w ewidencji księgowej.

Jak poprawić błędy w numeracji faktur?

Jeśli nie przekazałeś faktury do klienta

Jeśli jeszcze nie przekazałeś faktury klientowi, przywróć dokument do edycji i popraw błędny numer dokumentu.

Aplikacja mpFirma Online pozwala na przywrócenie do edycji uprzednio zatwierdzonych dokumentów.

Jeśli przekazałeś fakturę klientowi

Wystaw fakturę korygującą do błędnie ponumerowanej faktury.

Pamiętaj, nigdy nie usuwaj z systemu faktury, do której wystawiłeś fakturę korygującą. Oba te dokumenty wspólnie funkcjonują w obrocie gospodarczym.

Jeśli w Twoim systemie wystąpiła luka w numeracji

Zapisz wyjaśnienie dotyczące błędu w numeracji faktur w księgach rachunkowych, aby uniknąć problemów podczas kontroli podatkowej.

Numeracja faktury - podsumowanie

Prawidłowa numeracja faktur to niezbędny element prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad oraz stosowaniu odpowiedniego wzoru numeracji faktur VAT unikniesz wielu problemów związanych z ewidencją księgową.

Warto również regularnie monitorować numerację faktur, aby szybko wykryć ewentualne błędy i podjąć odpowiednie kroki naprawcze. Pamiętaj, że odpowiedzialność za poprawność numeracji faktur spoczywa na przedsiębiorcy, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt prowadzenia działalności gospodarczej.

Udostępnij