Koszt zatrudnienia pracownika w 2023 r. wzrośnie! Sprawdź, czy będzie Ciebie stać na Twój zespół!

Koszt zatrudnienia pracownika w 2023 r. wzrośnie! Sprawdź, czy będzie Ciebie stać na Twój zespół!


Na rok 2023 planowane są podwyżki płacy minimalnej – pierwsza już w styczniu (do 3490 zł), a druga – 1 lipca (do 3600 zł). Wzrost płacy minimalnej oznacza więcej w portfelu pracowników i mniej w kasie pracodawców. O ile więcej zapłaci pracodawca za pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę? Ile więcej pracodawca zapłaci w przypadku umowy zlecenia?

 1. Wynagrodzenie netto, brutto i superbrutto
  1. Wynagrodzenie netto
  2. Wynagrodzenie brutto
  3. Wynagrodzenie superbrutto (brutto brutto)
 2. Umowa o pracę – rodzaje składek ZUS
 3. Ile pracodawcę będzie kosztował pracownik w 2023r.?
  1. Od 1 stycznia 2023r
  2. Od 1 lipca 2023r
 4. Umowa zlecenie w 2023 roku
  1. Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy w 2023r.
  2. Koszty zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie
   1. Pracownik ma jedno źródło przychodu
   2. Zleceniobiorca ma kilka źródeł przychodu
   3. Zleceniobiorca jest emerytem lub rencistą
   4. Zleceniobiorca jest studentem

Wynagrodzenie netto, brutto i superbrutto

Wynagrodzenie netto

Dla pracownika najważniejsze jest wynagrodzenie netto (na rękę). To ono jest kluczowym kryterium podczas poszukiwania zatrudnienia. Dla pracodawcy natomiast kwota wynagrodzenia netto to tylko jedna ze składowych kosztów utrzymania danego pracownika.

Wynagrodzenie brutto

To wynagrodzenie netto plus zaliczki na poczet podatku dochodowego i składki ZUS.

Wynagrodzenie superbrutto (brutto brutto)

Terminem tym określa się wynagrodzenie brutto oraz składki obciążające pracodawcę.

Umowa o pracę – rodzaje składek ZUS

Podczas obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne pracownika pod uwagę bierze się:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Składki plasują się w następujący sposób:

Składka ZUS Obciążenie po stronie pracodawcy Obciążenie po stronie pracownika Obciążenie łącznie
Ubezpieczenie emerytalne 9,76% 9,75% 18,52%
Ubezpieczenie rentowe 6,50 % 1,50% 8%
Ubezpieczenie wypadkowe 0,67%-3,33% - 0,67%-3,33%
Ubezpieczenie chorobowe - 2,45% 2,45%
Ubezpieczenie zdrowotne - 9,00% 9,00%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1% - 0,1%
Fundusz Pracy 2,45% - 2,45%

Ile pracodawcę będzie kosztował pracownik w 2023r.?

Przekonajmy się, ile pracodawcę kosztować będzie pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę w 2023r.

Od 1 stycznia 2023r

Od 4169,85 zł (przy najniższej możliwej składce wypadkowej) do 4262,69 zł (przy możliwie najwyższej składce wypadkowej).

Od 1 lipca 2023r

Od 4301,28 zł (przy najniższej możliwej składce wypadkowej) do 4397,04 zł (przy możliwie najwyższej składce wypadkowej).

Umowa zlecenie w 2023 roku

Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy w 2023r.

Minimalna stawka godzinowa pracownika zatrudnionego w ramach umowy – zlecenie to:

 • 22,80 zł netto od 1 stycznia 2023r.
 • 23,50 zł netto od 1 lipca 2023r.

Koszty zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Na koszt zatrudnienia pracownika w ramach umowy zlecenia wpływa kilka czynników. Należą do nich:

 • liczba źródeł przychodu zleceniobiorcy
 • zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem zatrudnionym w ramach umowy o pracę
 • zawarcie umowy zlecenia z emerytem, rencistą, uczniem, studentem, przedsiębiorcą itp.

Przenalizujemy następujące scenariusze

Pracownik ma jedno źródło przychodu

Jeśli pracownik zatrudniony przez Ciebie w ramach umowy zlecenia ma tylko to jedno źródło przychodu, będziesz zobligowany do opłacenia za niego składek społecznych (emerytalnej, rentowej i wypadkowej), na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składka zdrowotna pracownika jest obowiązkowa, chorobowa – dobrowolna.

Zleceniobiorca ma kilka źródeł przychodu

Jeśli pracownik ma kilka źródeł przychodu i:

 • są to umowy zlecenia a łączny przychód zleceniobiorcy ze wszystkich źródeł nie osiągnie poziomu wynagrodzenia minimalnego, wszyscy zleceniodawcy muszą odprowadzić składki ZUS od umów podpisanych z tym zleceniobiorcą;

 • są to umowy zlecenia, a suma wynagrodzeń z kilku z nich równa się najniższej krajowej, z kolejnej umowy w tym samym miesiącu należałoby odprowadzić tylko składkę zdrowotną;

 • jedna z umów zlecenie opiewa na kwotę wynagrodzenia minimalnego, zleceniobiorca może wskazać ją jako główny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Wówczas pozostałe umowy nie będą w pełni oskładkowane;

 • jest zatrudniony przez Ciebie w ramach umowy o pracę oraz zawarłeś z nim umowę zlecenie, jesteś zobowiązany opłacić wszystkie należne składki – także ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne;

 • jest zatrudniony w ramach umowy i pracę w innej firmie i zarabia minimum najniższą krajową, zapłacisz tylko składkę zdrowotną.

Zleceniobiorca jest emerytem lub rencistą

Jeśli zatrudniony przez Ciebie zleceniobiorca jest emerytem lub rencistą w wieku – dla kobiet - 55 lat, dla mężczyzn – 60 lat, nie musisz opłacać składek na FP i FGŚP. Składka chorobowa jest opcjonalna, a zdrowotna – obowiązkowa.

Zleceniobiorca jest studentem

Jeśli Twoim zleceniobiorcą jest uczeń lub student, który nie ukończył 26 roku życia, nie musisz opłacać składki ZUS oraz podatku dochodowego w związku z podpisaną z nim umowa. Wynagrodzenie brutto i netto to dokładnie ta sama kwota i jednocześnie jedyny koszt, jaki ponosisz z tytułu zatrudnienia tej osoby.

Jeśli Twój zleceniobiorca jest studentem i ma z Tobą podpisaną umowę o pracę oraz umowę zlecenie, wówczas będziesz musiał zapłacić należne składki.

Podnoszenie minimalnego wynagrodzenia można odbierać jako wyjście naprzeciw potrzebom pracowników i chęć poprawienia ich jakości życia. Jednakże po raz kolejny odbywa się to kosztem (i to dosłownie) pracodawców. Prowadzenie firmy jest coraz trudniejsze i coraz bardziej wymagające. Jak wielu przedsiębiorców wytrzyma tę presję?

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij