Czynny żal – definicja, omówienie i wzór do pobrania

Czynny żal – definicja, omówienie i wzór do pobrania

Nie złożyłeś deklaracji w urzędzie skarbowym w terminie? Nie opłaciłeś należnego podatku? Czekają Ciebie sankcje… Chyba, że złożysz Czynny żal. Czym jest Czynny żal? Co powinno zawierać pismo? Pobierz wzór pisma do druku!

 1. Czynny żal – co to?
 2. Czynny żal - jak powinno wyglądać pismo?
 3. Czynny żal – jak złożyć?
 4. Czy czynny żal pozwoli uniknąć kary?
 5. Czynny żal – kiedy warto złożyć?
 6. Kiedy jest za późno na czynny żal?
 7. Czynny żal - wzór do druku

Czynny żal – co to?

Czynny żal to rodzaj pisma, które podatnik może złożyć w urzędzie skarbowym, aby uniknąć konsekwencji m.in. niedotrzymania terminu złożenia deklaracji podatkowej oraz niezapłacenia podatku.

Czynny żal - jak powinno wyglądać pismo?

Sama struktura pisma, jakim jest Czynny żal, przypomina podanie.

Do obowiązkowych elementów Czynnego żalu należą:

 • data i miejsce napisania oświadczenia (w prawym górnym rogu)
 • dane składającego pismo – imię i nazwisko, adres, numer NIP – w lewym górnym rogu
 • adresat pisma (naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika – miejsca, w którym rozlicza podatki)
 • tytuł – Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (Czynny żal)
 • treść pisma
 • na końcu pismo należy podpisać.

W treści pisma należy opisać niedopełnione obwiązki i podać przyczynę ich niedopełnienia, należy także oświadczyć, że już wywiązaliśmy się z zaległych zobowiązań, a należności – uiściliśmy; Czynny żal powinien zawierać także informację o ewentualnym udziale osób trzecich)

Czynny żal – jak złożyć?

Czynny żal możesz złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście – w urzędzie skarbowym
 • pocztą – listem poleconym
 • elektronicznie – za pośrednictwem ePUAP i Profilu Zaufanego

Zdecydowałeś się złożyć czynny żal elektronicznie? Pamiętaj o pobraniu UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Czy czynny żal pozwoli uniknąć kary?

Art. 16 §1 Kodeksu skarbowego mówi:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Możesz spotkać się z sytuacją, że urząd skarbowy nie odstąpi od wymierzenia Tobie kary, pomimo złożenia Czynnego żalu. Wówczas nie masz możliwości odwołania się od tejże decyzji.

Czynny żal – kiedy warto złożyć?

Urząd skarbowy zwrócił się do Ciebie z informacją o niedopełnienie obowiązków ewidencyjnych, np. nie wysłałeś pliku JPK_V7 lub wysłany przez Ciebie plik nie dotarł do urzędu z powodu błędów systemowych lub autoryzacyjnych.

Kiedy jest za późno na czynny żal?

Czynny żal powinien być złożony niezwłocznie, kiedy podatnik zda sobie sprawę z popełnionego uchybienia.

Jeśli:

 • organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa
 • podatnik został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym
 • trwa postępowanie w sprawie
 • podatnik zorganizował grupę bądź nakłaniał inna osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego

czynny żal nie będzie skuteczny.

Czynny żal może ochronić przed karą, ale nie zwalnia z konieczności uiszczenia zaległych wpłat oraz ewentualnie powstałych odsetek.

Czynny żal - wzór do druku

Pobierz wzór pisma Czynny żal:

Czynny żal - pismo w wersji PDF

Czynny żal - pismo w wersji DOC

Wpis ma charakter informacyjny. Po poradę prawną lub księgową udaj się do swojego prawnika/ biura rachunkowego.

Udostępnij