Aplikacja specjalnie dla geodetów - mpFirma dla Geodezji Sprawdź i przetestuj. Aplikacja dostępna dla systemów Windows i Mac OS.

mpFirma dla Geodezji to kontrola nad wykonywanymi robotami proste i wygodne fakturowanie nowoczesne i bezpieczne prowadzenie firmy

Co ofertuje mpFirma dla Geodezji?

Baza kontrahentów

Możliwość gromadzenia różnorodnych informacji o kontrahentach.

Funkcjonalny CRM

Zarządzaj relacjami z klientami, twórz kampanie.

Obsługa robót

Wprowadzaj wykonywane roboty, kontroluj etapy ich realizacji, kontroluj terminy.

Obsługa ofert

Możliwość przygotowywania i wprowadzania ofert.

Indeks produktów

Możliwość prowadzenia prostego indeksu produktów i usług.

Obsługa wielu rodzajów faktur

Faktury VAT, proforma, RR, zaliczki, korekty, rachunki, paragony.

Obsługa faktur walutowych

Automatyczne pobieranie kursów walut, faktury w języku angielskim.

Obsługa drukarek fiskalnych

Pełna obsługa drukarek fiskalnych (lokalnie i sieciowo).

Bezpieczeństwo

Automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa.

Zawsze aktualny

Wszystkie aktualizacje w cenie abonamentu.

oraz...

Nasze oprogramowanie dostępne jest w ramach rocznych abonamentów. Dzięki temu ceny są bardzo atrakcyjne, a użytkownik zyskuje darmowe aktualizacje przez cały okres korzystania z programu.
W ramach abonamentu użytkownik uzyskuje pełne wsparcie techniczne przez cały okres korzystania z aplikacji.
Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji biznesowych. Świadczą o tym liczne aplikacje dostępne w naszym portfolio.


mpFirma dla Geodezji to specjalna edycja aplikacji mpFirma dostosowana do specyfiki firm geodezyjnych. Zachęcamy jednak do przeczytania szerszego opisu aplikacji mpFirma, gdyż większość funkcjonalności obu programów jest wspólna.


Najczęściej zadawane pytania?

Oczywście! Program pozwala na pracę sieciową i umożliwia korzystanie z niego, z dowolnie wielu stanowisk w firmie i przez dowolnie wielu pracowników. Należy jedynie posiadać odpowiednią liczbę licencji oraz uruchomiony serwer bazodanowy.

Tak. Aby to jednak było możliwe należy skorzystać z jakiegoś usługodawcy hostingowego i użyć serwera SQL dostępnego z Internetu.

mpFirma gromadzi wszystkie dane (tzn. roboty, faktury, oferty itp.) w tzw. bazach danych. Oznacza to, że mając jeden program można prowadzić wiele odrębnych baz, np. dla oddzielnych firm (jeśli prowadzimy ich kilka lub jeśli z jakiegoś powodu chcielibyśmy je oddzielić). W większości przypadków będziemy jednak posiadali tylko jedną bazę danych.

Jeśli chcemy korzystać z aplikacji indywidualnie, tylko przez jedną osobę - wówczas nie musimy niczego robić. mpFirma ma wbudowaną obsługę baz tego typu, zatem po zainstalowaniu programu możemy utworzyć z jego poziomu pustą bazę i w niej wprowadzać swoje dane.

Gdybyśmy jednak chcieli aby w firmie wielu pracowników mogło korzystać z programu, każdy z tych pracowników logował się do programu z innego komputera itp. - wówczas musimy posiadać tzw. serwer bazodanowy. W takim przypadku mpFirma łączy się do tego serwera i na nim przechowuje swoje dane (roboty, faktury itp.). Dzięki takiemu rozwiązaniu, dostęp do danych mamy z dowolnego komputera w firmie, a każdy z pracowników może mieć indywidualne konto.

Serwery bazodanowe - to specjalne programy, które specjalizują się w gromadzeniu danych. Istnieje kilka bardzo znanych serwerów tego typu, m.in.: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Firebird, MS SQL. Większość z nich jest darmowa (lub darmowa z pewnym ograniczeniami), a mpFirma obsługuje każdy z nich. Oznacza to, że nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Jedyne co musimy zrobić, to pobrać dany serwer ze strony producenta oraz zainstalować na jednym z komputerów firmie. Najbardziej polecany przez nas jest MySQL oraz MariaDB.

Instalując dowolny ze wspieranych serwerów w firmie sprawimy, że wszystkie dane gromadzone w programie przechowywane są firmie. Mamy do nich dostęp z każdego komputera w firmie. Jednakże nie mamy do nich dostępu z zewnątrz, czyli np. z komputerów poza firmą. (Oczywiście jest to możliwe, ale trzeba spełnić dodatkowe wymagania lub zainstalować dodatkowe oprogramowanie.) Istnieje jednak możliwość skorzystania z chmury - czyli serwera dostępnego z Internetu. Można taki serwer wykupić u dowolnego usługodawcy hostingowego lub w naszej firmie. Korzystając z tego rozwiązania mamy dostęp do naszych danych z dowolnego komputera mającego dostęp do Internetu. Możemy zatem korzystać z naszych danych zarówno w biurze, jak też w domu, czy mobilnie - w terenie.

Tak. Każdemu użytkownikowi (pracownikowi) można ustalić tzw. uprawnienia i poprzez te uprawnienia ograniczyć widok niektórych danych.

Tak. Program pozwala na samodzielne przygotowywanie listy wykonywanych robót oraz określanie etapów realizacji dla każdego z nich.

Oczywiście. Program pozwala na samodzielną edycję zarówno rodzajów robót, jak też wszystkich etapów, ich kolejności itp.

Tak. Każda robota posiada zakładkę Koszty, gdzie można wprowadzać tego typu informacje.

Oczywiście. mpFirma ma budowę modułową i oferuje cały zestaw takich modułów. Jednakże nie każda firma chce korzystać z nich wszystkich. Dlatego stworzyliśmy możliwość wyłączania (ukrywania) zakładek z modułami. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na zakładce w menu po lewej stronie i wybrać opcję Konfiguruj panel.

Zacznijmy od tego, że nie ma takiej konieczności. Nasz program obsługuje wiele lokalizacji przechowywania danych. Mogą więc one znajdować się wewnątrz firmy, na zewnętrznym serwerze lub w naszej chmurze. Decyzja pozostaje w gestii użytkownika. Nasza chmura (serwer) znajduje się na polskich serwerach, zapewnia 99% czasu dostępności. Wszystkie bazy naszych klientów posiadają także automatycznie wykonywany backup raz dziennie.